İcatlar arama sonucu

İcatlar ve mucitleri

İcat, daha önce kullanımda olmayan herhangi bir şeyin insanın beyin gücü, bilgi, azim ve kararlılıkla ortaya çıkarılmasıdır. İcatların hepsi daha önceki teknolojiden yaralanılarak insan hayatına kazandırılmıştır. İcat ve buluşlar insan hayatını kolaylaştırmaya yarayan araç ve gereçlerden oluşmaktadır. Hemen hemen her buluş insan hayatını doğrudan  etkilediği ve evrenselleştiği görülmektedir. İcatlar ve

Geleceği Etkileyen İcatlar

Geçmişte icat edilen ve günümüzde bu icatlara bakış açımız her ne kadar basit görünse de bu icatların gelişerek günümüzde çığır açan binlerce icat karşında düşünmemize sebep oluyor. Çeşitli formlarda milyonlarca yıldır yaşayan insanoğlunun tüm dünyada üremesi, nüfusunu 7 milyara çıkarması bilim insanlarına göre 10 ana bilimsel buluş sayesinde gerçekleşmiştir.

Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı) Keşifler ve İcatlar  Kesici aletler, taşlar (obsidyen, çakmak taşı gibi) icat edilmiştir. Ekonomik Faaliyetler  Avcılık, toplayıcılık ve taş işçiliği faaliyetleri başlamıştır. Önem Kazanan Doğal Kaynaklar  Avlanmak ve korunmak için gerekli kesici aletler

Yeni Çağ’da Avrupa

Avrupa Devletlerine Genel Bakış Orta Avrupa; Macaristan’ın kuzeyi, ispanya ve Almanya’nın yönetimi “Mukaddes Roma – Germen imparatorluğu”ndaydı. Avrupa’nın güçlü devletlerinden biri Fransa idi. Almanya, Fransa topraklarını kendi ülkesine katmak düşüncesinde olduğu için Fransa ve Almanya devamlı mücadele halindeydi. Osmanlı – Fransız dostluğunun oluşmasındaki önemli nedenlerinden birisi de bu olaydır.