İletişim arama sonucu

İletişim ve İnsan İlişkileri Konu Testi 6

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim ve İnsan İlişkileri Konu Testi 5

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim ve İnsan İlişkileri Konu Testi 4

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim ve İnsan İlişkileri Konu Testi 3

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim ve İnsan İlişkileri Konu Testi 2

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim ve İnsan İlişkileri Konu Testi 1

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim ve İnsan İlişkileri Çözümlü Test

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön

İletişim

Bilgicik İletişim Sayfası Bilgicik.com Ekibi ile iletişime geçmek için : bilgi@bilgicik.com İletinizi Türkçe yazım, noktalama ve anlatım kurallarına uyarak oluşturun. İletinizde argo, küfür veya tehdit içeren ifadeler kullanmayın. Bu yolla yaptığınız gönderilerde “IP” adresiniz de kayıt altına alınmaktadır. Yasal işlemler gerektiren durumlarda bu adres kullanılacaktır. Bilgicik.com kitap satış sitesi

Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili

Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Dünyadaki bütün Türklerin birbirlerini kolayca anlayabilecekleri bir dili kullandıkları, Türkiye’den Özbekistan‘a giden bir Türk’ün oradaki soydaşlarımızla hiç zorlanmadan anlaştığı, Tataristan’dan Ege Üniversitesi’ne gelen bir Tatar Türk’ünün ilk yıl Türkiye Türkçesini öğrenmek zorunda olmadığı ve Gagauzya‘da Kazakistan‘da yayın yapan televizyonların izlendiği bir Türk dünyasını düşünebiliyor

Türk Dünyası’nda Ortak İletişim Dili Üzerine (Prof Dr. Şükrü Halûk Akalın)

Türk Dünyası’nda Ortak İletişim Dili Üzerine (Prof Dr. Şükrü Halûk Akalın)   Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’in düzenlediği Ortak Dil Türkçe konulu toplantı, son derece mükemmel bir zamanlama ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulus devlet yapısını sarsacak dayatmalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde yapılıyor.

İcatlar ve mucitleri

İcat, daha önce kullanımda olmayan herhangi bir şeyin insanın beyin gücü, bilgi, azim ve kararlılıkla ortaya çıkarılmasıdır. İcatların hepsi daha önceki teknolojiden yaralanılarak insan hayatına kazandırılmıştır. İcat ve buluşlar insan hayatını kolaylaştırmaya yarayan araç ve gereçlerden oluşmaktadır. Hemen hemen her buluş insan hayatını doğrudan  etkilediği ve evrenselleştiği görülmektedir. İcatlar ve

Google Translate’ten Muhteşem Özellik!

Dünyadaki en büyük ve geliştirdiği algoritmalarla en güvenilir arama motoru olan Google, Google Translate servisiyle farkını ortaya koyacak gibi görünüyor. Dikkatleri üzerine çekecek olan arama motoru devi fotoğraf çekildikten ve gönderme işleminden sonra google translate yeni özelliği kullanmaya olanak sağlayacak. Bahsedilen güncellemeyle kamera görüntüleri üzerinden desteklenen dil seçenekleri arasında çeviri yapılmış olacak. Google Translate kullanırken canlı çevirinin gerçekleştirilebilmesi için gereken tek şey sadece kamerayı açıp yazıya

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme

Ses Nasıl Yankılanır

Bir Ses Oyunu Yankı Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp yansıdıktan belirli bir süre sonra kayna­ğına geri dönmesi olayına yankı denir. Yankının insan kulağı tarafından hava ortamında algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 m olması gerekir. Sesin yansıdığı yüzey (engel) “ile aramızdaki mesafe çok kısa

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme

Etkin Katılım 2 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Etkin Katılım 2 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. 1. İstek ve şikâyetlerimizin yazılı olarak ilgili kurumlara bildirilmesine ……………………….. denir. 2. ………………… bilimlere katkı için Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi gibi birçok bilim yuvası açıldı. 3. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir,herkes tarafından kabul edilen ve verilere dayanan objektif

Sigaranın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisi

Sigaranın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisi: ! Birinci Aşama: Problem belirlenir. (Sigaranın sağlığa etkisi) ! İkinci Aşama: Hipotez, yani varsayım ortaya konulur. (Sigara, sağlığı olumsuz yönde etkiler.) ! Üçüncü Aşama: Bilgi toplama aşamasıdır. (Konu ile ilgili araştırma yapılır.) ! Dördüncü Aşama: Deney yapılır. (Görsel belgelerden yararlanarak iki ayrı film izletilir.

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar Ham madde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Dünya geneline baktığımızda hammadde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulunduğu yerler farklılık göstermektedir. Ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen ya da çok

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü İletişim Tarihi İnsan iletişimi diğer canlılardan farklı olarak belli başlangıç ve bunu izleyen bir gelişme süreci içerir. İnsanlar ilk olarak konuşmayı başarmışlardır. Böylece sözlü iletişim doğmuştur. Sözlü kültürde bilgi ve haber aktarımı kulaktan kulağadır. Bu yüzden zamanla aktarılanlar doğruluğundan sapabilmektedir. Yazının icat edilmesi ile

Ticaret

Ticaret Kâr amacıyla yapılan alım – satım işlemine ticaret denir. Malların satımı ülke içinde yapılıyorsa iç ticaret, ülkeler arasında yapılıyorsa dış ticaret adı verilir. a. İç Ticaret Bir ülkenin sınırları içinde yapılan ticarettir. Ulaşım imkanlarının gelişmesi ile ülkemizde iç ticaret canlanmıştır. Ülkemizde iç ticaretin geliştiği bölgeler şunlardır; 1. Nüfusun

Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına Genel olarak sosyal ve ekonomik gelişme sürecine baktığımızda toplumlar insanlık tarihi açısından önemli gelişim aşamaları geçirmişlerdir. İnsanoğlu toprağı işlemeye başlamış ve yerleşik düzene geçmiş tarım toplumunu oluşturmuştur. Tarım toplumundan kitlesel üretim–tüketim ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçmiş, daha sonra kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insanın önem kazandığı bilgi toplumuna geçmiştir.

Dünya Nüfusunun Tarihsel Artışı ve Değişimi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Artışı ve Değişimi Geçmiş çağlardan günümüze dünya nüfusu genel olarak artış göstermiştir. Bu artışta zaman zaman sıçramalar görülmektedir. Bu sıçramalardan birincisi 2 milyon yıl önce insanların alet yapımını ve ateşi bulmalarıyla yaşanmıştır. Dünya nüfusundaki ikinci sıçrama yaklaşık 10.000 yıl önce yaşanmıştır. İnsanlar yerleşik hayata geçmiş ve hayvanları evcilleştirmişlerdir. Dünya nüfusundaki üçüncü

Sosyal Davranışlar

Sosyal Davranışlar Aynı türden iki veya daha fazla canlının birbiriyle etkileşimi sonucu sosyal davranışlar oluşur. Bunlar işbirliği,üstünlük, yarışma, iletişim ve alan savunması gibi davranışlardır. Topluluk elemanları arasında iletişim ve haberleşme sesli, görsel ya da kimyasal mesajlarla sağlanır. Bu şekilde canlıların avlanma, üreme, savunma, korunma gibi eylemleri gerçekleştirilir. Canlılar arasında görülen sosyal davranışta