Fiilimsiler arama sonucu

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Fiilimsiler (Eylemsiler) Fiilimsiler kökü eylem olmakla birlikte aldığı yapım ekleriyle (fiilden isim yapan yapım ekleri) isme, sıfata veya zarfa dönüşen sözcüklerdir.  Fiilimsiler eylem ve hareket anlamlarını yitirmişlerdir.. Çalışmaktan hepimiz çok yorulmuştuk. Koşarak kısa sürede kasabaya vardık.  Cümlelerde yüklem haricinde bulunduklarında yan cümlecik yaparlar ve o cümleyi birleşik cümle haline getiriler. Eve

Fiilimsiler

Fiilimsiler (Eylemsiler) Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere fiilimsi denir. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar

Belirteç (Zarf)

Belirteç (Zarf) Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden diğer sözcükleri durum, zaman, miktar, sebep, yön gibi açılardan niteleyen söz ya da söz öbeklerine zarf denir. Zarflarla zarf tümlecini karıştırmamak gerekir. Zarflar, sözcük türü; zarf tümleci ise cümle öğesidir. Zarflarla İlgili Bazı Özellikler 1. Zarflar, fiilleri niteler Eylemleri nitelediklerinde cümlenin zarf tümleci olurlar.

Ünlem

Ünlem Sevinç, üzüntü, şaşkınlık, korku gibi duyguları ve heyecanları anlatan; seslenme bildiren kelimelere ünlem denir. Belli başlı ünlemler şunlardır: Ünlemler seslenme ve duygu ünlemleri olarak iki başlık altında toplanabilir: Seslenme Ünlemleri  Bre kardeşler, erenler!  Hey, dostum! Duygu Ünlemleri Yer aldıkları cümleye şaşma, heyecan, korku, sevgi, acıma gibi duyguları katarlar.