Fiilimsiler arama sonucu

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Fiilimsiler (Eylemsiler) Fiilimsiler kökü eylem olmakla birlikte aldığı yapım ekleriyle (fiilden isim yapan yapım ekleri) isme, sıfata veya zarfa dönüşen sözcüklerdir.  Fiilimsiler eylem ve hareket anlamlarını yitirmişlerdir.. Çalışmaktan hepimiz çok yorulmuştuk. Koşarak kısa sürede kasabaya vardık.  Cümlelerde yüklem haricinde bulunduklarında yan cümlecik yaparlar ve o cümleyi birleşik cümle haline getiriler. Eve

Fiilimsiler

Fiilimsiler (Eylemsiler) Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere fiilimsi denir. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar

Belirteç (Zarf)

Belirteç (Zarf) Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden diğer sözcükleri durum, zaman, miktar, sebep, yön gibi açılardan niteleyen söz ya da söz öbeklerine zarf denir. Zarflarla zarf tümlecini karıştırmamak gerekir. Zarflar, sözcük türü; zarf tümleci ise cümle öğesidir. Zarflarla İlgili Bazı Özellikler 1. Zarflar, fiilleri niteler Eylemleri nitelediklerinde cümlenin zarf tümleci olurlar.

Ünlem

Ünlem Sevinç, üzüntü, şaşkınlık, korku gibi duyguları ve heyecanları anlatan; seslenme bildiren kelimelere ünlem denir. Belli başlı ünlemler şunlardır: Ünlemler seslenme ve duygu ünlemleri olarak iki başlık altında toplanabilir: Seslenme Ünlemleri  Bre kardeşler, erenler!  Hey, dostum! Duygu Ünlemleri Yer aldıkları cümleye şaşma, heyecan, korku, sevgi, acıma gibi duyguları katarlar.

Yapısına Göre Cümleler

Cümle Çeşitleri Yapısına Göre Cümleler A. Basit Cümle Basit cümle, tek yükleme sahiptir. Yüklem dışında içinde herhangi bir fiilimsi, iç cümle, şart kipiyle çekimlenmiş fiil barındırmaz. Parkın önünde birkaç kişi bekliyordu. Dersin sonuna doğru öğrenciler bazı soruların cevabını istediler. B. Birleşik Cümle Birleşik cümleler de tek yükleme sahiptir. Ama bu yüklemin dışında cümlede

Ek ve Eylem Eksikliği – Anlatım Bozuklukları

Ek ve Eylem Eksikliği Bazı sıralı, bağlı cümlelerde ek fiilin (idi, imiş, ise) ya da ek-fiil eklerinin (di, miş, se) bulunmaması anlam karışıklığı na sebep olur. Düşünceleri sağlam ama konuşması mantıklı değildi. (sağlam idi) Örnek: Ek ve Eylem Eksikliği Bazı sıralı, bağlı cümlelerde ek fiilin (idi, imiş, ise) ya da ek-fiil eklerinin (di,

Çatı Uyuşmazlığı – Anlatım Bozukluğu

Çatı Uyuşmazlığı Sıralı, bağlı ya da birleşik cümlelerde yer alan fiil ve fiilimsiler arasında etkenlik-edilgenlik açısından bir uyum olmalıdır. Aksi halde çatı uyumsuzluğu ortaya çıkar. Birden kapı açılıp içeri girdi. (Birden kapıyı açıp içeri girdi) Bu konuyu çok soru çözülerek öğrenirsin. (Bu konuyu çok soru çözerek öğrenirsin.) Realizmin etkisiyle yaşama bağlı

Yansıma Sözcükler

Yansıma Sözcükler Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslere yansıma sesler, bu seslerden türetilen sözcüklere de yansıma sözcükler denir. Yine insanlara ait yansıma ses ve sözcükler de bulunmaktadır. Yansıma Sözcüğün Türü Yansıma sözcükler ad, sıfat, zarf ve fiil gibi çeşitli türlerde kullanılabilir. Ayrıca cümlenin herhangi bir öğesinde de yer

Türkçe YGS – LYS Hazırlık

Türkçe YGS – LYS Hazırlık 1. ÜNİTE ¨ SÖZCÜK ANLAMI Konu Anlatımı Gerçek Anlam (Gerçek Anlam, Gerçek Anlam Örnekleri) Yan Anlam (Yan Anlam, Yan Anlam Örnekleri) Terim Anlam (Terim Anlam, Bilimsel, Sanatsal, Spor Terimleri) Yansıma Sözcükler (Yansıma, Yansıma Sözcüğün Türü) Mecaz Anlam (Bazı Ad, Fiil ve Niteleyici Sözcüklerin Mecaz

Önad (Sıfat) – (Testler – Sorular)

Önad (Sıfat) (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır? A) Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır. B) Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana? C) Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun? D) Çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde

OKS Türkçe Müfredatı – 2

OKS Türkçe Müfredatı (2) FİİLİMSİLER İsim fiiller Sıfat fiiller Zarf fiiller EKLER Ek Kök Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri ________- Hâl ekleri ________- Eşitlik eki ________- İyelik ekleri ________ – İlgi eki ________- Çokluk eki Fiil Çekim Ekleri ________- Şahıs ekleri ________ – Kip ekleri ________- Ek fiil ________-

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Çözümler

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) …Çözümler… 1. Bir cümleden bir sözcüğü çıkarttığımızda o cümlenin anlam ve anlatımında herhangi bir eksilme olmuyorsa o cümlede sözü edilen sözcük gereksiz kullanılmış demektir. B seçeneğinde “başlattığımız” , C seçeneğinde “sonu” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Bu iki seçenekte gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu

Dil Bilgisi Sunuları

…Dil Bilgisi Sunuları… (İndirmek istediğiniz sunuya dokunun…) Dil bilgisi ile ilgili birçok konuda hazırlanmış sunular, aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. Dil bilgisi ile ilgili sunularınızı bu sayfada yayımlanmak üzere “bilgi@bilgicik.com” adresine gönderebilirsiniz. Sunuların üzerine dokunarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. - A Harfi - Adlar (1) Ad Tamlamaları Ad Aktarması Anlam Bilgisi (1)

Sözcük Türleri

…Sözcük Türleri… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) - İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat (Önad) 3. Zarf (Belirteç) 4. Zamir (Adıl) B. EDAT SOYLU SÖZCÜKLER 1. Edat (İlgeç) 2. Bağlaçlar 3. Ünlem C.

Cümle Türleri – 2

Cümle Türleri (2. Bölüm)   D. YAPILARINA GÖRE CÜMLELER Her cümle bir yargı bildirir. Ancak bazı cümlelerde birden fazla yargı bildiren unsur bulunur. Bunlar bazen iki ayrı yüklemle, bazen yan cümleciklerle sağlanır. Cümlenin yapısına geçmeden önce yapıyı belirleyen temel ve yan cümleleri görelim. Temel Cümle: Bir cümlenin yüklemi temel