Nutuk arama sonucu

Edebi Mektuplar Nedir? Söylev (Nutuk) Nedir? Vecize (Özdeyiş) Nedir? Monografi Nedir?

Edebiyat LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön Edebi Mektuplar: Edebiyatçıların yazmış olduğu ve edebi değer taşıyan mektuplar da bir yazı türüdür.Divan edebiyatı sanatçısı Fuzuli’nin “fiikâyetname” adlı eseri mektup türünün ilk örneği sayılır. Söylev(Nutuk): İnsanların topluluk önünde kişisel görüşlerini iletme, bu görüşleri onlara kabul ettirme amacıyla yaptıkları konuşmalardır.

Söylev (Nutuk) Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)

Söylev (Nutuk) Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Tek kişinin izleyici önünde olanları bilgilendirmek daha çok da coşturmak amacıyla yaptığı uzun konuşmalara denir. Söylev verene söylevci denir. Burada asıl amaç konferanstaki gibi bilgi vermek, izleyenleri duygulandırıp coşturmaktır. Konferansla söylevi bir birinden ayıran en önemli özellik sesin olanaklarıdır. Sesin olanaklarının

Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk) – Roman (Kitap) Özeti

Nutuk  (Mustafa Kemal Atatürk) KİTABIN ÖZETİ Nutuk yeni Türkiye devletinin yazılan ilk tarihidir. Yazarı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yaptığı tarihi gelecekteki Türk insanına tanıtabilmek amacıyla bu kitabı kaleme almıştır. Nutuk: Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin 15-20 Ekim tarihleri arasında Ankara da toplanan İkinci Kongresinde okunmuştur. Konuşma otuz altı buçuk

Nutuk – (Nazım Biçimleri)

…Nutuk… (Nazım Biçimleri) Nutuk, tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adâbını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir. Türkmen Alevi ve Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir. Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal’dır. 1. Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere öğüt vermek, çeşitli konularda bilgilendirmek

Nutuk (Söylev)

…Nutuk (Söylev)… Tüm İçerik Tüm İçerik 2 . . . . |» “Atatürk” Sayfasına Dön! « | Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Latin Edebiyatı (Roma Edebiyatı)

Edebiyat LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön B) LATİN EDEBİYATI (Roma Edebiyatı) Eski Yunan edebiyatında doğan tiyatro, Latin edebiyatını etkilemiştir. Latin tiyatrosu da kendi oyun yazarlarını yetiştirmiştir. Roma’nın kurulmasıyla başlayan Latin edebiyatı, Yunan kültür ve sanatının etkisinde kalmıştır.Latin edebiyatında destan türünün ilk örneği “Aeneis”tir. Latin edebiyatının en

Eski Yunan Edebiyatı – Homeros

Edebiyat LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön Eski Yunan Edebiyatı Eski Yunan edebiyatı, Batı Edebiyatının kaynağı sayılır. M.Ö. IX. ve M.S II. yüzyıllarda Yunanistan, Makedonya ve Trakya’nın doğu , Anadolu’nun batı ve güneybatı kıyılarını içine alan bölgede gelişmiş bir uygarlıktır.Yunan edebiyatında şiir türlerinin ilk örnekleri yazılmış;komedi ve

Divan Edebiyatında Düz Yazı Türleri ve Soruları

Edebiyat LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön DİVAN EDEBİYATINDA DÜZ YAZI TÜRLERİ Klasik edebiyatta düz yazı biçimindeki yazıya “İnşâ”, düz yazı yazarına “münşi”, düz yazı halindeki yazıların bir araya toplanmasından meydana gelen yapıtlara “münşeat” denir. Tezkire Divan edebiyatında şairlerin hayatlarını anlatan, şiirlerinden örnekler veren eserlerdir. Türk edebiyatında

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatında Nazım Türleri

A) Halk Edebiyatı 1. Anomin Türk Halk Edebiyatı a. Türkü Ezgilerle söylenen bir anonim halk edebiyatı nazım biçimidir.Değişen dize kümeleriyle, değişmeden yinelenen dizelerin ya da dize kümelerinin birleşiminden oluşur.Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme “bent”; her bendin sonunda yinelenen dizelere “nakarat”; bu bölüme ise “bağlama” ya da “kavuştak” denir. Bağlama

Ahmet Kaya’nın Gerçek Yüzü

Ahmet Kaya‘nın Gerçek Yüzü Son zamanlarda Ahmet Kaya’nın adı, medyada sıkça yer almaya başladı. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde, ölüm yıldönümü nedeniyle Ahmet Kaya için hazırlanan anma programı oldukça dikkat çekici açılımları beraberinde getirdi. Bir zamanlar devlet ve Türklük karşıtı konuşmaları nedeniyle herkesin karşı olduğu bu kişi, nedense son günlerce

Türk Eğitimine Vurulan Kilit

Türk Eğitimine Vurulan Kilit Kurtuluş savaşının sona ermesiyle ülkenin tüm eksik yönlerini gören ve bunları yenilemek, değiştirmek için işe koyulan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, eğitime verdiği önemi birçok yerde dile getirmiştir. Bunlardan birkaçını paylaşmak istiyorum. “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun, ilk önce ve

Eski Yunan Edebiyatı – (Dünya Edebiyatı)

Eski Yunan Edebiyatı (Dünya Edebiyatı) Batı edebiyatının kaynağı, Eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır. Eski Yunan edebiyatının ana kaynağı da Homeros’un “İlyada” ve “Odysseia” destanlardır. Latin edebiyatı, Eski Yunan kültür ve sanatının etkisinde gelişen bir edebiyattır. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının yapıtlarında, mitolojik öğelere ağırlık verilmiştir. 11. yüzyıldan sonra kiliseyi

Pratik Edebiyat Bilgileri

Pratik Edebiyat Bilgileri • Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır. • Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir. • Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır. • Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında

Mustafa Kemal Atatürk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Kemal Atatürk (Hayatı – Biyografisi) 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu.   Birinci Dünya

Yavuz Sultan Selim – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Yavuz Sultan Selim (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid Hanın oğlu olup, annesi Dulkadirli âilesinden Âişe Hâtundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu. Şehzâdeliğinde, devrin âlimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi.

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri – (Halk Edebiyatı)

…Türk Edebiyatının Dönemleri… (Halk Edebiyatı) Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Halk edebiyatı, ortaya konan ürünlerin gösterdiği biçim ve içerik özelliklerine göre üç bölüme ayrılır: A) ÂŞIK EDEBİYATI B) ANONİM HALK EDEBİYATI C) TEKKE ve TASAVVUF EDEBİYATI A) ÂŞIK TARZI Türk HALK EDEBİYATI * İslamiyet’ten önce başlamıştır. * Eskiden kam,baksı adı

Asaf Halet Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Asaf Halet Çelebi (Hayatı – Biyografisi) 1907 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde okudu. Adliye Meslek Mektebi’ni bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Çelebi, 18 yaşına kadar gazel ve rubai yazmış, daha sonra serbest şiire yönelmiştir. Doğu-Batı kültürlerini bağdaştıran, tasavvuf, dinler tarihi ve mitolojiden yararlanan egzotik

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem

Atatürk ‘ün Türk Diline Verdiği Önem Sözlük, bir dilin temel malzemesini yani söz varlığını toplayan ve koruyan bir hazinedir. Bir anlamda sözlükler, bir dilin iyi işlenmişliğinin göstergesidir, belgesidir. Kısacası bir dilin olgunluğu, iyi işlenmişliği ve zenginliği o dilin sözlüklerinde yansır. Bu noktada “söz varlığı” üzerinde de bir parça durmak

Aziz Nesin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Aziz Nesin (Hayatı – Biyografisi) 1915 yılında İstanbul’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni, Harp Okulu’nu (1937) bitirdi, subaylıktan gazete fıkra yazarlığına geçti (1944), birçok gazetede yazdı. Sabahattin Ali ile birlikte, biri kapatılınca öteki, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba (1646/47) ve tek başına Zübük (1962) adlı mizah dergilerini çıkardı; yazılarından

Yusuf Akçura – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Akçura (Hayatı – Biyografisi) 1879 yılında doğan Yusuf Akçura, 1803 yılında İstanbul’a gelmiştir. Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Onbeş yıl İstanbul’da kalmıştır. 1896 yılında Erkan-ı Harbiye’ye giren Akçura, Jön Türk faaliyetlerine katıldığı için tutuklanmış ve okuldan bir süre uzaklaştırılmış, Trablusgarp’a gönderilmiştir. Arkadaşı Ferit Tek’le birlikte kaçarak

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü – (H Harfi)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (H Harfi) HABÂİS: Kötülükler, kötü şeyler. HABÂSET: Kötülük, alçaklık, fenalık. HABB-HABBE: 1. Tane, tohum, 2. Parça. HABER-İ SÂDIK: 1. Doğru haber. 2. Peygamberimizin sözü, hadis. HABÎB: Sevgili, dost. HABİB-İ HÜDÂ: (Hüdâ’nın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.). HABÎB-İ KİBRİYA: Kibriyanın sevgilisi. Hz. Muhammed (s.a.v.). HABİBULLAH: (Allah‘ın sevgilisi); Hz.

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü – (K-L Harfi)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (K-L Harfi) KABİH-KABİHA: Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp. KÂBİL: 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Olan, olabilir. KABİLİYET: Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik. KABİR: Mezar, ölünün gömüldüğü yer. KABZ: 1. El ile tutma, avuç içine alma, kavrama. 2. Bir malı teslim alma. 3. Peklik, kabız. KABZA: 1.

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü – (M Harfi)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (M Harfi)   MAA: Beraber, birlikte. MAAD: 1. Dönüp gidilecek yer. 2. Ahiret. 3. Dönüş, geri gidiş. 4.Dünya’dan sonraki hayat. 5. Gaye, amaç, ulaşılacak yer. MAA-HÂZA: Bununla beraber, bununla birlikte MAAMÂFİH: Bununla beraber. MAASÎ: Âsilikler, isyanlar, günahlar. MAAZALLAH: Allah korusun, Allah saklasın. MABA’D-TABİA: Fizikötesi, metafizik. MA’BUD:

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü – (N Harfi)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (N Harfi) NÂÇÂR: Çaresiz, elinden iş gelmeyen, mecbur kalmış olan. NÂDİM: Nedamet etmiş, pişman olmuş. NÂDİR: Ender bulunur. NAFAKA: Yiyecek parası, geçim için gerekli olan şey. NÂFİ: 1. Faydalı, şifalı. 2. Esma-ı hüsnadan bir ad. NÂFİLE: Yapılması farz ve vacip olmayan ibadetler. NÂİB: Birinin yerine geçen,