Türkçeye Karşı Sorumluluklarımız

İnsanlar genellikle sorumlu oldukları bazı davranışlardan kaçmak için topu başkalarına atma eğilimi içerisine girerler. Toplum içerisinde bunun örneklerine bolca rastlayabilirsiniz. Bir sokaktaki kanalizasyon borularından birisi patlar, herkes “Ya birileri mutlaka söylemiştir / söyler.” diyerek kendisini sorumlu hissettiği bazı davranışlardan kaçınır. Veya bir sokak lambası patlar; ama kimse arayıp görevlilere durumu bildirmez. Herkes o görevi başkasının üstüne atmaya çalışır. Bu böyle olunca, bütün sokak pislik kokusunu günlerce solumak zorunda kalır veya karanlıkta kalır. Elbette bunları genelleme yaparak söylüyorum. Kuşkusuz böylesi davranışlardan kaçınmayan çok insan var, onların da örneklerini görüyoruz. İşte böylesi durumların bir örneği de dilimizde yaşanıyor.

Dilimize karşı sorumluluklarımızı sıralamadan önce, şunu belirtmek gerektiğini düşünüyorum: Dil, bir toplumun ürünüdür. Onu oluşturan da geliştiren de öldüren de toplumdur. Yani dil, tek tek kişilerin çalışmalarıyla oluşan veya gelişen bir şey değildir. Dilin değişmesinde toplumun bir kesimi değil, bütünü rol oynar. Örneğin bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcükleri, bir kişi bir biçimde kullandı diye toplum da o şekilde kullanmak zorunda değildir. Toplum, nasıl hoşuna gidiyorsa veya nasıl kullanmak istiyorsa öyle kullanır. Buradan da anlaşılacağı üzere dil, bir toplumun oluşturup geliştirdiği canlı bir varlıktır. Dili oluşturan bir kişi değil de bir toplumsa, onu koruyup geliştirmeye çalışması gereken de yine toplum olmalıdır.


İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ

Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur.

Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte
çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir.

Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri
de farklıdır. Büyüme sırasında hem fiziksel hem de ruhsal değişim gerçekleşir. Bir bebeğin fiziksel ve ruhsal
özellikleri ile bir ergeninki birbirine benzemez. Aynı şekilde bir ergeninki de yaşlınınkinden farklıdır.


İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ

Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur.

Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte
çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir.

Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri
de farklıdır. Büyüme sırasında hem fiziksel hem de ruhsal değişim gerçekleşir. Bir bebeğin fiziksel ve ruhsal
özellikleri ile bir ergeninki birbirine benzemez. Aynı şekilde bir ergeninki de yaşlınınkinden farklıdır.


Sigaranın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisi:

! Birinci Aşama: Problem belirlenir.
(Sigaranın sağlığa etkisi)
! İkinci Aşama: Hipotez, yani varsayım ortaya konulur. (Sigara, sağlığı olumsuz yönde etkiler.)
! Üçüncü Aşama: Bilgi toplama aşamasıdır. (Konu ile ilgili araştırma yapılır.)
! Dördüncü Aşama: Deney yapılır.
(Görsel belgelerden yararlanarak iki ayrı film izletilir. Bunlardan birincisindeki kişi hayatı boyunca sigara içmeyen ve uzun yıllar yaşayan bir bireydir.
İkincisi ise okul döneminde sigara başlayan ve hastalanan bireydir.
Daha sonra filmi izleyenlere yorumları sorularak bir rapor hazırlanır.)

Ben Olsaydım
calısma
İnsan hayatının bir kısmında aşamayacağını sandığı bazı sorunlarla karşılaşır.
Bu sorunlardan bir kısmı sosyal hayatta oluşur ki bu sorunlar çoğu zaman kanunlar tarafından düzenlenmiştir. Dünya ekonomisi üretim ve tüketim üzerine kurulmuştur.
Tüketim, tüketici denilen halk tarafından yapılan bir durumdur. Bunun yanında sorunlar karşısında nasıl davranacağımızı bilmek için tüketici haklarını araştırmak ve öğrenmek gereklidir. Kişilik haklarımızın ne olduğunu bilirsek hakkımızı savunmamız daha kolay olur.
Hangi kurumlara başvuracağımızı bilmek sorunun çözümünde önemli bir rol oynar. Özellikle dilekçe hakkı resmi makamlarla halkın arasındaki iletişimi kurar.
Tüketicilerin ihlaller için başvurabileceği makamlar şunlardır;
! Tüketici Mahkemesi,
! Tüketici Hakları Derneği,
! Muhtarlık
! Belediye,
! Kaymakamlık,
! Valilik


Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21 22 »