sorumluluk arama sonucu

Türkçeye Karşı Sorumluluklarımız

Türkçeye Karşı Sorumluluklarımız İnsanlar genellikle sorumlu oldukları bazı davranışlardan kaçmak için topu başkalarına atma eğilimi içerisine girerler. Toplum içerisinde bunun örneklerine bolca rastlayabilirsiniz. Bir sokaktaki kanalizasyon borularından birisi patlar, herkes “Ya birileri mutlaka söylemiştir / söyler.” diyerek kendisini sorumlu hissettiği bazı davranışlardan kaçınır. Veya bir sokak lambası patlar; ama

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme

Sigaranın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisi

Sigaranın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisi: ! Birinci Aşama: Problem belirlenir. (Sigaranın sağlığa etkisi) ! İkinci Aşama: Hipotez, yani varsayım ortaya konulur. (Sigara, sağlığı olumsuz yönde etkiler.) ! Üçüncü Aşama: Bilgi toplama aşamasıdır. (Konu ile ilgili araştırma yapılır.) ! Dördüncü Aşama: Deney yapılır. (Görsel belgelerden yararlanarak iki ayrı film izletilir.

Must – Have to / Has to – Should

– Must – Have to / Has to – Should Üçü de zorunluluk anlatmak için kullanılan bu ifadelerin aralarında anlam farklılıkları vardır. a. Must İngilizce’de yapılması gerekli olan işleri anlatır. Bunların yapılmaması durumunda belirli cezalar ya da yasal hükümler yoktur ancak toplum kuralları gereği uyulması gereklidir. Kişisel sorumluluk duygusu

Running Errands Exercise 4

‘Do’ or ‘make’ İkisi de ‘yapmak’ anlamına gelen bu fiiler kesinlikle birbirinin yerine kullanılamaz. Aralarındaki fark aşağıda örneklerle açıklanmıştır. Do 1. Genel eylemlerin yerine kullanılır. A: What do you want to do? B: I want to buy a present. – ‘do’ fiili ‘buy’ fiilinin yerine kullanılmıştır. 2. Yapılan işleri ve sorumlulukları

Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi Siyaset Arapça kökenli bir kelimedir. Yönetmek anlamına gelir. Batı dillerinde kullanılan politika ise eski Yunanca’da şehir ile ilgili işlerin idaresi anlamında “polis” kelimesinden gelmektedir. Günümüzde siyaset yönetim ile ilgili işlerin bütününü ifade etmektedir. Siyaset olgusuna yönelmeleri bakımından bilim ve felsefe arasında farklılıklar vardır.  Siyaset Bilimi Siyasal güçlerin nasıl ve hangi koşullarda

Toplumsallaşma, Toplumsal Değişme ve Nüfus

a. Toplumsallaşma Toplumsallaşma (sosyalleşme), doğduğunda sadece biyolojik bir varlık olan bireyin, toplumun kurallarını, değerlerini, bilgilerini öğrenmesi, öğrendiklerine uygun davranma becerileri elde etmesi ve böylece de toplumsal bir varlık haine gelme sürecidir. Örneğin; bireyin toplumda trafik kurallarına uygun hareket etmesi, büyüklere otobüste yerini vermesi, başkalarına saygı duyması, sorumluluklarını yerine getirmesi, kirşilere zarar vermemesi hep toplumsallaşmanın getirdiği sonuçlardır. Toplumsallaşma bir anmalda,

Toplumsal Yapı

Toplumsal Yapı ve Toplumsal Yapının Temel Unsurları En genel anlamıyla toplumsal yapı bireyler arasındaki kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. Toplumsal yapının iki yönü vardır: insan ilişkilerini anlatan kültürel (manevi) yönü, sosyal ilişki, rol ve statüler sosyal değerleri inceler. Doğa, nüfus ve teknolojiyi içine alan fiziki (maddi) yönü, toplumun dış görünüşünü inceler. Sosyal (Toplumsal) İlişki Sosyal ilişki

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları Akıl sağlığı bireyin kendi içinde ve çevresiyle dengeli ve uyum içinde olmasıdır. Beden sağlığı ne derece önemliyse akıl sağlığı da organizmanın varlığını sürdürebilmesi için o denli önemlidir. Ruh Sağlığının Ölçüt ve Göstergeleri  Gerçekleri net ve doğru algılama  Kendini gerçekleştirebilme  Yeteneklerini tanıma, geliştirebilme, sergileyebilme  Üretken olabilme  Kendini kabul

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi Ahlak felsefesinin konusu insanın eylemleri, yapıp etmeleridir. insanın yalnızca iradeli hareketleri ahlak felsefesinin konusudur. Çünkü irade dışı davranışlar bilinçle gerçekleştirilmediği için, sorumluluk kavramı ile ilişkilendirilemez. Etik insanın ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alan felsefe dalıdır. Bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yürüttüğümüz yargılar, sadece objektif doğruluğu göz önünde bulundurarak verdiğimiz yargılardan ibaret değildir.Ahlaksal

Cennetin Gülü Hz. Muhammed

Ticari vekil olmuştu. Hatice; zekâsı, zenginliği ve dürüstlüğüyle tanınan biriydi. İki kere evlenmiş, iki çocuğu olmuş, dul bir kadındı. Uzaktan akrabası olan Muhammed’i kervanlarının başına getirdi. Ortaklıkları evlilikle noktalandı. Bu evlilik gerçekleştiğinde Hatice kırk yaşında, Muhammed ise yirmi beş yaşında idi. Ve ona peygamberlik verilmesine daha on beş yıl

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Konu Anlatım

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Konu Anlatım Paragrafta verilmek istenen düşünceyi desteklemek için yararlanılan fikirlerdir. Genellikle “ulaşılamaz, değinilmemiştir, çıkarılamaz” gibi olumsuz ifadelerle sorulur. Örnek Soru:İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum

Paragrafta Çeşitli Üslup Özellikleri

Paragrafta Çeşitli Üslup Özellikleri 1. Duruluk Paragrafta gereksiz ifadelere yer vermemektir. 2. Açıklık Söylenmek istenenin rahatlıkla anlaşılabilmesi, açık bir anlatıma sahip olunmasıdır. 3. Özgünlük Yazarın, şairin kendine özgü, farklı ve orjinal bir üsluba sahip olmasıdır. 4. Sadelik Sanat yapıtında yabancı sözcüklere yer vermeyerek rahat anlaşılır bir dil kullanmaktır. 5.

Göreve Çağrı: “TÜRK Soykırımı Tanınsın!”

Göreve Çağrı: “TÜRK Soykırımı Tanınsın!“ Bir annenin önünde daha altı aylık bebeğinin gözlerinin oyulmasını izlediğinde hissettiklerini nasıl kaleme dökersiniz? Neler hissetmiştir acaba? İsyan mı, inanamama mı, yoksa gördüklerini inkar etme mi? Peki ya anne babasının gözleri önünde bir gün boyunca Ermeni bölüğünün tecavüzüne uğrayan 14 yaşında ki genç kız…

Öğretici Metinler – (Metinlerin Sınıflandırılması)

Öğretici Metinler (Metinlerin Sınıflandırılması) Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinler ele aldığı konuya göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele alış biçimi ve üslubu farklılık gösterir. Öğretici metinler şu şekilde gruplandırılmaktadır: Tarihî metinler:

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu – (Tiyatro Türleri)

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (Tiyatro Tarihi) Cumhuriyet döneminin ilk yılları oyun yazarları daha çok tarihimize ve efsanelerimize yönelerek ulusçuluğu aşılayan düşünceler üzerinde durmuşlar, toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalışmışlardır. Bu konular arasında ruhsal çatışma ve çelişkilerin ağırlıkta olduğu göze çarpar. Duygulu sözler, heyecan verici şiirsel

Bilgisayar Bağımlılığı

Bilgisayar Bağımlılığı Bilgisayarın yaşantımıza girmesiyle birlikte kuşkusuz onun işlevleriyle birçok şey daha kolay hâle geldi. Özellikle devlet dairelerinde bilgisayarların kullanımıyla hem zamandan tasarruf ediliyor hem de bazı kayıtlar artık bilgisayar belleklerine kaydedilerek gereksiz kağıt israfı yapılmamış olunuyor. Devlet dairelerindeki kolaylıklar, toplumuzun yaşam biçimini de olumlu yönde etkiliyor. Her ne

Hakkımda

??? …Hakkımda… ??? Yaklaşık bir buçuk yıl önce, konukların isteği üzerine kendimi tanıtan bir yazı yazmıştım. Bu yazı beni, biraz daha serbest anlatımla tanımanıza yardımcı oldu. Fakat ben, bu yazının beni tanıtmak için yetersiz olduğunu düşünerek, daha ciddi ve güncelleştirilmiş bir yazıyla kendimi tanıtma gereği duydum. Eski yazıya buradan

Sadık Tural – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sadık Tural (Hayatı – Biyografisi) SÖYLEŞİ   Prof. Dr. Sadık TURAL Betül EYÖVGE YILMAZ’un Sadık TURAL ile yaptığı bir söyleşiden’ www.bilgicik.com   -Sayın Hocam, bize kendinizden söz eder misiniz?   7 Temmuz 1946 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin yarattığı bir sanayi şehri olan Kırıkkale’de Kemal Beyin çocuğu ve beş kardeşin en

Uluğ Bey – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Uluğ Bey (Türk Kağanları ve Sultanları) On beşinci yüzyılda yetişmiş Müslüman-Türk astronomi âlimi, Semerkant sultânı. İsmi, Muhammed Taragay bin Muinüddîn Şahruh Bahadır Mirza’dır. Güney Âzerbaycan’daki Sultaniyye şehrinde 22 Mart 1394 târihinde doğdu. Timur Hanın torunudur.   Sarayda iyi bir öğrenim gördü. On bir yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Arapça’yı mükemmel

İslamiyet – Sünnilik – (Dünya Dinleri) – (1. Bölüm)

İslamiyet – Sünnilik (Dünya Dinleri) (1. Bölüm) Arapça “selem” kökünden alınmış olan islâm, lügatta, “itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak” vb. anlamlara gelen bir mastardır. islâm Hz. Muhammed (s.a.v)’e Allah tarafından vahiyle bildirilen son ve kâmil dinin adıdır. Bu dine uyanlara Müslüman denir. Ali

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (2. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (2. Bölüm) 3- Prostestan Mezhebi Almanca’da “protestieren” kelimesinden alınmış olan Protestan “itiraz, protesto, başkaldıran” anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu, XVI. yüzyılda Martin Luther (1489-1546)’in Roma Katolik Kilisesi’ne karşı;   1- Günahları bağışlamak, 2- Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek, 3- incil yorumunu kendi tekeline almak,

Yolun Başındayım… – Kübra Özkan

Yolun Başındayım… (Kübra Özkan) Yolun başındayım;ama tırlatmaya az kaldı. Hissediyorum;sanki bir şeyler olacak. Bazen kendimi aşıyorum,bazen bulamıyorum. Neden sanki kafamın bildiğini okuyamıyorum. Kafam kendi içinde, içim kendi derdinde. Bu bedene sığamıyorum,bazen taşacak kadar dinamik,sığamayacak kadar küçülüyorum. Her şeyden soyutlanmak düşüncesi sararken bazen,bazen herkesle konuşmak,iletişim kurmak istiyorum. Etrafla birlikteyken kendi