Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın)

…Çözümler…

1. Bir cümleden bir sözcüğü çıkarttığımızda o cümlenin anlam ve anlatımında herhangi bir eksilme olmuyorsa o cümlede sözü edilen sözcük gereksiz kullanılmış demektir. B seçeneğinde “başlattığımız” , C seçeneğinde “sonu” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Bu iki seçenekte gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. D seçeneğinde pantolonun bayan olmaması için “pantolon” sözcüğüne iyelik eki getirmek gerekir. Yani “bayan pantolonu” biçiminde söylenmelidir. E seçeneğinde “nüfus sayısı” tamlamasına dikkat edelim, “nüfus” sözcüğünde zaten bir sayı anlamı vardır, “sayısı” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. A seçeneğinde “bundan sonra” ve “bir daha” sözcük grupları dikkatimizi çekiyor bunlar aynı anlama gelmediğinden gereksiz kullanılmamıştır.


Dönem Ödevi (Yıllık Ödev) Konuları

6. SINIFLAR

  1. Günlük gazete hazırlama

  2. Röportaj yapma (Okul müdürü, genel müdür, yazar, sporcu, iş adamı, öğrenci vb)

  3. Ağızdan dinlenen bir masalı yazma ve inceleme

  4. Atatürk panosu oluşturma

  5. Her hafta bir edebiyat – kültür belgeseli izleme ve tanıtma

  6. Bir tiyatro oyununu izleme ve oyunculardan biriyle röportaj yapma

  7. Seçilen bir tema doğrultusunda dergi veya gazete hazırlama

  8. Bir edebiyat dergisi hazırlama


Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
(Aşağıdaki resmi büyütmek için, resmin üzerine dokunun…)

 Ural Altay Dil Grubu

Türkçe, Ural – Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı olan ve eklemeli dillerden de sondan eklemeli bir dildir. Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde bir ana dilden çıkan dillerin oluşturduğu topluluktur. Bu diller arasındaki benzerlikler böyle bir varsayımı kuvvetlendirmektedir. Bir ana dilin yazılı belgeleri olmadığı halde birçok özelliklerini kendisinden türemiş bulunan ailedeki dilleri karşılaştırarak tespit etmek mümkün olabilmektedir.


Sayfalar: « 1 2 3 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23