İletişim arama sonucu

Dünya Tiyatro Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Tiyatro Günü (Belirli Gün ve Haftalar) Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 1948 yılında kuruldu. Bu enstitü 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul etti. Her yıl enstitüye üye ülkelerde 27 Mart günü Tiyatro Bayramı olarak kutlanır. 27 Mart günü her ülkenin sanat ve tiyatro

Nevruz Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Nevruz Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar) AVRASYA’NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ (21 Mart) Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı “ana” olarak vasıflandıran Türk’ün düşünce sisteminde “baharın gelişi” elbette önemli bir yere sahip olacaktı.   Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler Birleşik ve sıralı cümlelerde birden çok yargı, önerme bulunur. Genellikle Bu yargılar arasında ya da tek yargılı anlatımlarda değişik amaçlarla değişik anlam ilişkileri kurulabilir. Bağlaçlar, ilgeçler ya da diğer dil birimleriyle kurulan anlam ilişkilerinin başlıcaları şunlardır: Neden – Sonuç İlişkili Cümleler: Bir cümlede ifade edilen

Bilgisayar Terimleri – 1

Bilgisayar Terimleri (1) AUP: Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları. Birçok transit iletişim ağı üzerlerinden geçecek bilgilerin içeriğini kısıtlamaktadır. En çok bilinen örnek NSFNET’in ticari kullanıma izin vermeyen kabul edilebilir kullanım politikalarıdır. AUP yürütmesi ağa göre değişmektedir. National Science Foundation.   Access Mechanism: Erişim Mekanizması. Bir veya birden fazla yazma ve