İletişim arama sonucu

Bilgisayar Terimleri – 8

Bilgisayar Terimleri (8) Serial Line IP (SLIP): Seri Hat Internet ProtokolüServer:Hizmet birimi, dağıtıcı programKaynak sağlayıcı (örneğin dosya hizmet birimi gibi) kullanıcı (client), kullanıcı-dağıtıcı modeli (client-server model).   SGML: Tüm platformlarda aynı olarak görülecek dökümanlar yaratmak için kullanılan ISO standardıdır.   SGML: Diğer yapısal döküman dillerinin tanımlanmasında kullanılan bir dil.

Bilgisayar Terimleri – 9

Bilgisayar Terimleri (9) TEXT-TO-SPEECH: Text-to-Speech (TTS) sistemleri yazılı metni karşı tarafa ses olarak iletmekte kullanılmaktadır. Bu sistemler vasıtasıyla Sesli Yanıt Sistemleri sadece rakamlar ve bir kaç kelimeyle kısıtlı kalmak yerine bilgisayara girilmiş olan tüm yazılı verileri sese çevirebilmektedir. şu anda kullanılan sistemlerin yapabildiği sadece yazılı veri halindeki sayıları sesli

Bilgisayar Terimleri – 10

Bilgisayar Terimleri (10) DA Conversion: Bilsayarın hafızasında herhangi bir şekilde depolanmış örnekler sayısal olarak işlenip analog sinyallere çevrilir. Bu sinyallerinde uygun bir cihaza iletilmesiyle hafızadaki o verinin temsil ettiği sesi duyarız.Sentezleme yoluBilgisayar ses kartına veya içerdiği ses düzeneğine nota bilgisini yollar. O düzenekte bu bilgiye analog sinyaller üretir. En

Bilgisayar Terimleri – 11

Bilgisayar Terimleri (11) CDD: Işığı hassas bir elektronik levha veya kamera çeşidi.   CDI (intevaktive): İçinde müzik, grafik, ve videoyu etkileşimli bir şekilde bulundurabilen bir CD formatıdır. Sadece CDI formatını okuyabilen cihazlar mevcuttur. Bilgisayar ortamında CDI oynatmak için ek bir yazılım gerekmektedir.   CD-I: CD-Interactive, tüketici pazarına yönelik üretilen