SBS 8.SINIF TÜRKÇE PARAGRAFTA ANLAM

Paragrafta Yardımcı Düşünce


Paragraflarda anlatılmak istenen düşünceyi geliştirmek, onu desteklemek amacıyla verilen yardımcı düşünceler olabilir. Bunlar yazının yazılma amacını vermezler, sadece ana fikirle aynı doğrultuda oldukları için parçada bu düşüncelere ihtiyaç duyulur.

Yardımcı düşünce soruları “Hangisine değinilmemiştir?” ya da “Hangisi söylenemez?” şeklinde karşımıza çıkar.
Yardımcı düşünce sorularını çözebilmek için paragrafta değinilen temaların tamamını doğru anlamak gerekir.

ÖRNEK SORU

Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak.

Parçada aşağıdakilerden hangisi önerilmemiştir?
A) Yardımsever olmak
B) Toplumla birlikte yaşamak
C) Karanlıktan çıkmak
D) Geleceği düşünmek
2006 OKS

ÇÖZÜM
Parçada “Çık mağarandan.” seslenişi, toplum içinde ol; “Kuytudan kaç, genişliğe gel.” ifadesi, karanlıktan çık; “Ufka bak.” ifadesi de geleceği düşün anlamında değerlendirilecek tavsiyelerdir. Yardımseverlikle ilgili bir yargıya yer verilmemiştir.
Yanıt A


SBS 8.SINIF TÜRKÇE PARAGRAFTA ANLAM

PARAGRAF


Belli bir konu hakkında yazılmış cümlelerden oluşan yazıya paragraf denir. Paragrafta tüm cümleler birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Giriş cümlesinden itibaren bir düşünce ekseninde yeni cümleler söylenir. Sonuçta varılacak olan yargıya zarar verecek cümlelerin paragraftan çıkarılması gerekir. Sayfalarca süren paragraflar olacağı gibi sadece tek cümleden oluşan paragraflara da rastlanabilir. Ama sınavlarda genelde beş altı cümlelik paragraflar ya da paragraf niteliği taşıyan şiirler soru olarak karşımıza çıkar.

Paragrafta Konu

Her paragraf bir düşünceyi anlatmak amacıyla yazılır. Konu, bu amacın üzerine oturtulduğu is- kelettir. Yazının konusunu yazılma amacıyla karıştırmamak gerekir. “Bu paragrafın konusu nedir?” sorusunun cevabı, paragrafta ne anlatılmak istendiği değil, ne anlatıldığıdır.

Parçanın ana düşüncesi amaçsa konu da bu amaca ulaşmakta kullanılacak araçtır diyebiliriz.

Örnek:

Yazı olmasa ne yapardık? Akla ilk gelen, bilgiyi taşıyamazdık cevabı oluyor. Bu kadar basit değil. Yazı olmasaydı medeniyet bugünkü konumuna gelemezdi. Bilginin paylaşılmasında ciddi sorunlar yaşanırdı. “Söz uçar yazı kalır.” diye boşuna dememişler. Gerçekten de sözle ifade edilenler her zaman sözde kalır, zamanla değişime uğrar. Ama yazılı belgeler hep aynı kalır.

Bu parçanın konusu “yazının önemi”dir, diyebili- riz. Bunun için içeriğin ne kadar başarılı yansıtıl- dığı önemli değildir. Yazarın vardığı sonuç da konuyu bulmada önemli değildir. Sadece ne an- latıldığına bakarak bu paragrafın “yazının öne- mi”ne ilişkin olduğu sonucuna varabiliriz.


7. Sınıf Online Test Türkçe ( Paragraf Bilgisi Konu Testi – 9 )

sınav öncesi karşılama


7. Sınıf Online Test Türkçe ( Paragraf Bilgisi Konu Testi – 8 )

sınav öncesi karşılama


Sayfalar: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28 29 »