11. Sınıf Yazılı Soruları – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

Aşağıdaki noktalı terleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

S-1) Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya ………………… denir.

S-2) İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye ……………… denir.

S-3) Hatırat (Anı) türü edebiyatımıza …………. dönemiyle girmiştir.

S-4) “Muharrir Şair Edip”, …………………’in anı türündeki eserlerinden biridir.


11. Sınıf Yazılı Soruları – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5)


2. Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10)

3. “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe tipine örmektir.” Sözü edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.(6)

4. “………….. adlı eseri edebiyatımızda Anadolu konulu ilk hikayedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır. ………………..,adlı eseri de ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir.” (…….) ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi eserler getirilmelidir? Bu eserlerin yazarı kimdir?(6)