6. Sınıf Yazılı Soruları – 16
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Güzel- çirkin
B) İyi- kötü
C) Akıllı- zeki
D) Gelmek-gitmek


2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara doğru kaçtı.
B) Geceleyin karanlıkta dolaşmaktan hep korkmuşumdur.
C) Bu karanlık sokaklar tek arkadaşımdır benim.
D) Onun babası karanlık işler çevirmektedir


6. Sınıf Yazılı Soruları – 14
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) ”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekmek       B) Etkilemek
C) Rahatlamak     D) İlgilendirmek

 

 

 

 

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?

A) Kime ne diyeyim,kaderim böyle!
B) Dumanım,başımın süsü.
C) Umudum bitmedi daha ağacım.
D) Çıkmayan canda umut var.