7. Sınıf Online Test Türkçe ( Fiiller Konu Testi – 4 )

sınav öncesi karşılama


7. Sınıf Yazılı Soruları – 10
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?

A) Kar dolayısıyla okullar tatil edildi.
B) İnsanlar her zaman birbirlerine karşı dürüst olmalıdır.
C) Bugün oldukça fazla kar yağabilir
D) Her birey bir sorumluluk taşır.

 

 


2. Aşağıda dizelerin hangisinde belirtili ad tamlaması kullanılmıştır?

A) Son sözlerini hemen söyle ve çık.
B) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
C) Köyümüzdeki yeşilin etkisini hala unutamıyorum
D) Bizler tahta masalarda eğitim görmekten son derece mutluyuz.

 


7. Sınıf Yazılı Soruları – 5
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti.”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?

A) Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam.
B) Dışarıda müthiş bir soğuk vardı.
C) O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı.
D) Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almıştır?

A) Öğretmeni dün çok kızdırdılar.
B) Öğretmeni az önce yolda gördüm.
C) Öğretmeni bulursam kitabı veririm.
D) Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.

 


7. Sınıf Yazılı Soruları – 4
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. ”Okul,insana doğru şeyler verir.” Cümlesinde türemiş sözcük hangisidir?

A) Okul      B) Verir      C) Doğru      D) Şeyler

 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük farklı türdendir.?

A) İhtiyar, kardeşini arıyor.
B) Genç insan yorulur mu?
C) Genç sorumluluğunu bilir.
D) Taşıtlarda yaşlılara yer veriniz.