8. Sınıf Yazılı Soruları – 5
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Bu soruyu size sormak isterim.
B) Benim anladığım bu değildi.
C) Bu sorularda bize yardımcı olabilir misiniz?
D) Bu şair çok sevilir.

 

 


2. “O” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

A) O arkadaşlarımı nasıl unuturum.
B) Onun yüzünü bir kere daha görebilsem.
C) O benim en değerli elbisemdir.
D) Bize gelenler o çocuğu tanımadılar.

 


8. Sınıf Yazılı Soruları – 4
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) “Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Acı biberlerin kokusu her yana dağılmıştı.
B) Kesilmiş elinin acısına dayanamıyordu.
C) Acı soğuk ciğerlerine kadar işledi.
D) Acılılar bitince,sıra tatlılara gelmişti.

 

 

 

2) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi ,anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) unutmak- anımsamak
B) güvenmek-araştırmak
C) bulmak-yitirmek
D) dağıtmak-toplamak