9. Sınıf Yazılı Soruları – 3
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.
Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.

Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifham – Teşbih
B) Tekrir – Teşhis
C) Kinaye – Tenasüp
D) Kinaye – İstiare
D) İntak – Tenasüp

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özel­liklerinden biri değildir?

A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
B) İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi
E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

 

 


9. Sınıf Yazılı Soruları – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

S. 1. Başımı, bağrımı dövsün dalgalar
Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum
Çek beni fırtına, çek beni deniz.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yoktur ?

A) Yengece:”Niçin yan yan gidersin. ”demişler “Serde kabadayılık var,demiş.
B) Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden. ”Demiş
C) İyiliğe: ”Nereye gidiyorsun?” demişler “Kötüye”demiş
D) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım at “ demiş.
E) Tembele:“Kapını ört. “demişler, “Yel eser,örter. ” demiş.

 

 

 

S. 2. Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben.
Kulak ver,dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.

Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

A) Kara haber tez duyulur.
B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
C) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Sakla samanı gelir zamanı
E) Bin kaygı bir borç ödemez.