Ampulün De Bir Direnci Vardır

Elektrik Enerjisinden Yararlanmak (Ampuller)

ampulünde bir direnci vardır.png

Elektrik enerjisi günlük hayatımızda aydınlatma işinde çok kullanılmaktadır.

ampulünde bir direnci vardır.png

Yukarıda bir ampulün iç yapısı görülmektedir. Ampulde elektrik enerjisini ısı
ve ışık enerjisine çeviren eleman filaman adı verilen iletken teldir.Bir telin direncinin, telin boyunun arttıkça arttığını, kesit alanının (kalınlığının)
arttıkça azaldığını gördük.