Fotosentezin Evreleri

Fotosentez, tek kademede gerçekleşen büyük bir reaksiyon değildir. Bazıları ışığa doğrudan bağımlı olan, bazıları da dolaylı olarak ışığa bağımlı olan iki kademede gerçekleşir. Bu kademelerden 1. si aydınlık evre, 2. si ise karanlık evredir. Fotosentez ışık enerjisinin soğurulmasıyla başlar.
Fotosentezde iki önemli olay vardır. Bunlardan birincisi aydınlık evrede gerçekleşen ışık enerjisinin kimyasal enerjiye çevrilmesi, ikincisi de karanlık evrede gerçekleşen CO2 nin organik bileşiklere dönüşmesidir.

I. Aydınlık Evre Reaksiyonları

Fotosentezin aydınlık evre reaksiyonları ışık varlığında gerçekleşir. Kloroplastın granasında ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezlenir. Bu olaya fotofosforilasyon denir.
Aydınlık evrede görev alan koenzimler ferrodoksin, plastokinon,sitokrom ve NADP dir.
Aydınlık evre reaksiyonları devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olmak iki kısımda incelenir.

a. Devirli Fotofosforilasyon

  •  Olayda elektron kaynağı klorofil a (PSI) dir.
  •  Işık enerjisinin etkisi ile klorofil a dan elektron kopar.
  • Klorofil a yükseltgenmiş olur.
  •  Elektron ilk önce ferrodoksine gelir ferrodoksin indirgenmiş olur.