Aydınlık Evre Reaksiyonları ile etiketlenmiş başlıklar

Fotosentezin Evreleri

Fotosentezin Evreleri Fotosentez, tek kademede gerçekleşen büyük bir reaksiyon değildir. Bazıları ışığa doğrudan bağımlı olan, bazıları da dolaylı olarak ışığa bağımlı olan iki kademede gerçekleşir. Bu kademelerden 1. si aydınlık evre, 2. si ise karanlık evredir. Fotosentez ışık enerjisinin soğurulmasıyla başlar. Fotosentezde iki önemli olay vardır. Bunlardan birincisi aydınlık evrede gerçekleşen ışık