Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli ile etiketlenmiş başlıklar

Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli

Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli   Elektrik alan içindeki herhangi bir noktada bulunan pozitif birim yüke düşen potansiyel enerjiye elektriksel potansiyel denir. V ile gösterilir Skaler bir büyüklüktür ve birimi Volt’ tur. Burada, V : Elektrik potansiyeli (volt) k : Coulomb sabiti (N m2/C2) q : Cismin yükü (C) d : Uzaklık (m)