Deyimler


En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan kalıplaşmış, kısa ve özlü ifadelerdir. • Deyimler sözlü gelenekte yaratılmış ifadelerdir. Cümle içinde tek bir sözcük gibi değerlendirilirler.
 • 

 • Deyimlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Az da olsa gerçek
  anlamlı deyim de vardır.Hatırında kalmak, iyi gün dostu, alan razı satan razı gibi.
 • 

 • Deyimler açıklamalarıyla birlikte kullanılabilirler. Sınavlarda deyim ve açıklamasının doğruluğu ile ilgili sorular sorulabildiği gibi kullanılan deyimin cümleye uygunluğu da soru olarak karşımıza gelebilmektedir.

 • Deyimlerin yapısal özellikleri


  A. Söz öbeği şeklinde olanlar
  Deyimlerin çoğu bu gruptadır. Özellikle ad ve eylemin birleşmesinden oluşan deyimler daha fazladır.