Sözcükte Yapı
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Sonsuza (I) dek yaşayacak (II) olan sanatçıların (III) arzuladıkları şey doğanın (IV) tablosunun güzelliklerle boyalı (V) olmasıdır.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

2. Güneşin ışıkları (I) kavruk (II) tenimizi sızlatıyor (III), ılık (IV) rüzgârsa okşuyordu (V).

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V