elektriksel kuvvet çözümlü örnek sorular ile etiketlenmiş başlıklar

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)   Yüklü cisimler birbirlerine yük miktarıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete Coulomb kuvveti denir. Etkileşen iki cisme etki eden elektriksel kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönlüdür. Cisimlere etki eden elektriksel kuvvetler yükleri birleştiren doğru üzerindedir. Sürtünmesiz sistemde