Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori

Kinetik teoriye göre gazların genel özellikleri şöyle sıralanır,

  • Gaz molekülleri gelişigüzel hareket eder.
  • Gaz moleküllerinin bulundukları kabın çeperlerine yaptıkları çarpmalar basınca neden olur.
  • Moleküllerin birbiri veya kabın çeperiyle yaptıkları çarpışmalar esnektir.
  • Düşük basınçta gaz molekülleri arasında çekim kuv- vetinden bahsedilmez.
  • Gaz moleküllerinin kendi hacmi, bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilir.
  • Gaz moleküllerin çarpışmalar sırasında sürekli yön- leri ve hızları değiştiği için moleküllerin ortalama hazlarından bahsedilir. Gazların ortalama hızları sıcaklık (T) ve mol kütlelerine bağlıdır.
  • Gazların ortalama kinetik enerjileri, mutlak sıcaklık- la doğru orantılıdır.