Tezat (Karşıtlık) Konu Anlatımı

 

Tezat (Karşıtlık)

Zıt kavramları karşılayan sözcüklerin aynı beyit ya da mısrada kullanılmasıyla yapılan sanattır.

Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

Bu dizelerde dost ve düşman karşıt nitelikteki kavramlardır. Böylece tezat sanatı yapılmıştır.

  • Ne siyah eylemiş bu nâsiyeyi
    Saçımı bembeyaz eden bahtım

Telmih (Hatırlatma)

Çoğu kimselerce bilinen bir olayın hatırlatılması sanatıdır.

Canan aramızda bir adındı
Şirin gibi hüsn ü ana ünvan

Bu dizelerde Ferhad ile fiirin hikayesindeki kahramanlardan güzelliğiyle meşhur fiirin’e işaret edilmektedir.