Ses Nasıl Yayılır?

ses yayılır
Bilgisayarda çalışan arkadaşının arka­sına gelen öğrenci elinde ağzını kapattı­ğı kese kağıdığını patlatınca oturan ar­kadaşı irkilmiş ve ona sinirli gözlerle bakmıştır.

Yukarıdaki olayı haylaz arkadaşlarımız bizlere yada arkadaşlarımıza yaşatmıştir.

Kese kağıdından çıkan ses havada ya­yılarak kulağımıza gelmiştir.
ses yayılır

Yaz aylarında özellikle açık hava kon­serleri sık yapılır. Konserlerde büyük hoporlürler kullanılır. Eğer hoporlörlerin önünde durulursa hoporlörü oluşturdu­ğu titreşimler hissedilir.

Güçlü bir hoporlörün titreşimleri gözle görülebildiği gibi üzerine küçük kağıt parçaları yerleştirirse titreşimin etkisi ile kağıtların hareket ettiği görülür.
ses yayılır
Yukarıdaki deneyde başlangıçta durgun olan leğen içindeki suyun cetvel titreşti­rildikten sonra titreştiği görülür.


isik ve ses
Gece gökyüzüne baktığımızda birçok gök cismini (Ay, yıldızlar, gezegenler) görebilirken çevremizdeki nesneleri eğer sokak lambaları yoksa zor seçeriz. Gün­düz bir ormanda ağaçların arasından ya da sabah evimizin perceresinin arasın­dan sızan güneş ışığını görebiliriz.
isik ve ses
El feneri ve araba farlarından çıkan ışı­ğın izlediği yolu gözümüzle gözlemleye­biliriz.
isik ve ses
isik ve ses

Gece deniz yüzeyinde oluşan yakamoz gözlerimizi okşarken arkadaşımızın ko­lundaki saatten gözümüze gelen ışın ra­hatsız eder.
isik ve ses
Işık madde ile karşılaşınca maddenin özelliğine göre ya geçmez (yansır yada soğurulur) ya geçer, yada bir kısmı ge­çer bir kısmı geçmez (yansır yada soğrulur).