Bir Hücrelilerde Davranış

  • Tek hücreli canlılar iç ve dış çevreden gelen uyarılara göre farklı tepki gösterirler. Davranışların tümü kalıtsaldır.
  • Davranışlar oramdan uzaklaşma, uyarıya yaklaşma ya da kendini korumaya alma şeklinde olabilir.
  • Tek hücrelilerde hareket etmeyi sağlayan sil, kamçı, yalancı ayak gibi yapılar vardır.
  • Tek hücrelilerde uyarana yaklaşma ya da uzaklaşma şeklinde gerçekleşen davranşılara taksis (göçüm) denir.
  • Taksis, bir uyarana yaklaşma şeklinde ise pozitif taksis, bir uyarandan uzaklaşma şeklinde ise negatif taksis denir.

Bu davranışlar uyarının çeşidine göre isimlendirilir.

  • Uyaran Davranış
  • Işık Fototaksi
  • Kimyasal Kemotaksi
  • Su Hidrotaksi
  • Isı Termotaksi

Öglenanın ışığa doğru hareket etmesi (+) fototaksidir.
Bakterilerin olumsuz koşullarda endospor oluşturmaları, kendilerini korumaya yönelik gösterdikleri davranıştır.