Kısa Şiirler ile etiketlenmiş başlıklar

Ninniler

…Ninniler… Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu zaman dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Hatta ninnilerin dörtlükler halinde olmayanları da vardır Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre

Maniler

…Maniler… Tanımı: Mâni, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxadır. Aaaxa düzeninde

Mani Örnekleri – (Maniler) / 11. Yaprak

Mani Örnekleri -11. Yaprak- Fındık yaprağı yeşil Döşür Eminem döşür Bu akşam geleceğim Şekerli kahve pişir Fındığı harman ettim Derdimi ferman ettim Hiç üzülme Fadimem Efkârım derman ettim Fındık dalda sararmış Yaprakları kararmış Yârim beni kaybetmiş Bahçelerde ararmış Fındık yeşil çotanak Dalında salkım saçak Yeşil giysi içinde Kahverengi yavrucak

Mani Örnekleri – (Maniler) / 10. Yaprak

Mani Örnekleri -10. Yaprak- İstanbul’dan gelirken Aldım pilili etek Konuşmaya yüzün yok Manilere dikkat et Geline bak geline Kına yakmış eline Ne mutlu bu geline Gidiyor sevdiğine Motor geliyor motor Ekinlik arasından Ben yârimi tanırım Saçının dalgasından Dere boyunda gezer Buldun mu benden güzel Ben buldum senden güzel Resmi