Tarama – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. “Son kitabınızı okudum, açık söylemeliyim kendinizi aşmışsınız. Diyebilirim ki kelimenin tam anlamıyla sözcüklerle akraba olmuşsunuz. Bırakınız kusuru, tekleme dahi yok.

Bu parçadaki “sözcüklerle akraba olmak” sözleriyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükleri temel anlamlarıyla kullanma
B) Sözcükleri yerli yerinde kullanma
C) Sözcükleri,sözlükteki anlamlarıyla kullanma
D) Sözcük seçiminde özentisiz davranma
E) Sözcüklerin yan anlamlarını göz ardı etme

 

2. “ Yazar, son eserine öyle bir makyaj yapmış ki eser, eser olmaktan çıkıp, Tanzimat devrinin rüküş ve kafası çalışmayan salon kadınlarına dönmüş.”

Bu cümlede yer alan “makyaj yapmak” sözleriyle anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eseri bilimsel ve teknik terimlerle doldurmanız okuyuşu zorlaştırıyor.
B) Konularınızı eski zamanlardan seçmeniz okur kitlenizi azaltacaktır.
C) Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz, bu durum okuyucuyu sıkar.
D) Anlatımınız oldukça ağır ve süslü, daha yalın yazmalısınız.
E) Okur kitlesini,sürekli kültürsüz insanlar arasından seçiyorsunuz.

 


Tarama – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Türkiye Büyük Millet meclisi, yılın son toplantısını yarın yapacak.
B) Dün ölen milletvekilimiz, Askeri Törenle gömülmüş.
C) Bu yıl kurban bayramı, 24 Mart salı gününe rastlıyor.
D) Muhittin Amcam, bu hafta sonu askerden gelecek.
E) Ziya Gökalp’in; Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı eserini okuduk.

 


22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Dün öğretmenimiz, ana – baba hakkı üzerine güzel bir konuşma yaptı.
B) Toplumsal yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biri de sevmeyi, saymayı öğrenmektir.
C) Okul, genç beyinlerde, eleştirel düşünme gücünü harekete geçirmelidir.
D) Paylaşmayı ve iyi geçinmeyi öğrenemeyen çocuk, bir süre sonra saldırganlaşacaktır.
E) Bireyin özgürlüğü, toplum refahının önüne hiçbir zaman geçmemelidir.

 


Tarama – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1.  – Klübe geliyorsunuz değil mi?

- Her halde yâni…

Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Bir an için teklifini kabul ettiğimi düşünelim.
B) İyi de her durumda biz zararlı çıkıyoruz.
C) Tüm olasılıkları gözden geçirmeden kabul etmeyin.
D) Büyük bir ihtimalle yarınki yemekte ben yokum.
E) Babam bütün veli toplantılarına mutlaka gelirdi.

 

 

 

2. Yazacaksanız adam gibi yazacaksınız. Ne o öyle bin dereden su getirmeler, allayıp pullamalar, ısıtıp ısıtıp yeniden sürmeler… Yazarlık ciddiyet ve sorumluluk ister. 

Bu parçada altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlamlar, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

A) sözü gereksiz yere uzatmak – süslü bir anlatım kullanmak – tekrara düşmek
B) kapalı bir anlatım denemek – süslü bir anlatım kullanmak – özgün olamamak
C) süslü bir anlatım kullanmak – dil yanlışları yapmak – eskiyi sürekli kullanmak
D) sözü gereksiz yere uzatmak – yapmacık bir üslup – geçmişe özlem
E) açık olamamak – yapmacık bir üslup – eski kelime konusunda ısrar 

 


Tarama – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

18. XVII() yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıfladığını() Rönesans ve reformun hareketlendirdiği() özgür düşüncenin altın çağının yaşandığı Avrupa’nın ise sürekli yükseldiğini görüyoruz()

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.), (,), (,), (.)
B) (), (,), (;), (.)
C) (), (,), (,), (.)
D) (.), (;), (,), (.)
E) (.), (;), (;), (.)

 

 

  

19. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı() Yakup Kadri ile daha gelişti() Ömer Seyfettin ise hikâyecilikte zirvedir()diye düşünüyorum()

Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,), (.), (,), (.)

B) (,), (;), (,), (.)

C) (.), (.), (;), (.)

D) (;), (;), (.), (.)

E) (,), (,), (;), (!)