olduğuna göre, değeri kaçtır?
A)0 B)1 C)2 D)3 E)4
1990 ÖYS

logx + log(3x + 2) = 0
denklemini sağlayan x değeri nedir?

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)6 E)9
1995 ÖYS

denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?

olduğuna göre, x kaçtır?

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {2} B) {3} C) {4} D) {2,4} E) {3,4}

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

denkleminin kökler toplamı kaçtır?
A)5 B)4 C)3 D)2 E)1bahar yayınevi uyarı