Mehmet Fuat Köprülünün Hayatı ile etiketlenmiş başlıklar

Mehmet Fuat Köprülü – (Önemli Türkologlar)

Mehmet Fuat Köprülü (1882 – 1965) Türk tarihçi, edebiyat araştırmacısı ve siyaset adamıdır. 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir. Ayasofya Rüşdiyesi’ni ve Mercan İdadisi’ni bitirdikten sonra Hukuk Mektebi’ne devam etti (1907-1910), burada özel Fransızca dersleri aldı. Ancak, asıl ilgisini çeken edebiyat ve tarih alanında