Melikşah Biyografi Hayatı Yaşamı Kimdir ile etiketlenmiş başlıklar

Melikşah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Melikşah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Melikşah Büyük Selçuklu Devleti hükümdârı. Babası Sultan Alparslan‘dır. 1055’te doğdu. Büyük Selçuklu Devletinin topraklarını en geniş hâle getirdiği için kendisi, ‘Ebu’l-Feth’ (fetihlerin babası veya pek çok fetih yapan) lakabıyla anıldı. Sâhip olduğu bâzı üstün husûsiyetler sebebiyle, özel bir eğitim ve öğretim gösterilerek