ondalık kesirlerle toplama işlemi örnekleri ve çözümleri ile etiketlenmiş başlıklar

Ondalık Kesirlerle Dört İşlem

Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken, virgüller alt alta gelecek şekilde sayılar yazılır ve virgül yokmuş gibi işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.Virgülün sağında eksik olan basamakların yerine sıfır konur. Örnek Soru Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım. Çözüm Örnek Soru Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulalım. Çözüm