Paragrafta Anlam ile etiketlenmiş başlıklar

Paragrafta Anlatım Biçimleri

PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ 1. Öyküleme (Hikaye Etme) Duygu ve düşünceleri yaşanmış veya yaşanabilecekolay ve durumlara dayalı olarak aktaran bir anlatım biçimidir. Öykülemede amaç; okuru bir olay içinde yaşatmaktır. Parçada bir olay örgüsü, bu olayın kahramanları, zaman akışı ve yer unsurları söz konusudur. Çoğunlukla cümlelerin yüklemi haber kipleriyle bilhassa görülen

Paragraf

Paragraf Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.     Bu