Sunular

(Görüntülemek istediğiniz kategoriyi seçin.)

Sunular

Türkçe dil bilgisi ve Türk edebiyatı ile ilgili yüzlerce sunuya, aşağıdaki başlıklarla erişebileceğiniz sayfalardan indirebilirsiniz. Bu sayfalarda yayımlanmasını istediğiniz, başka sitelerden almadığınız “özgün” sunularınızı “bilgi@bilgicik.com” adresine gönderebilirsiniz. Aşağıdaki başlıklar aracılığıyla ulaşagbileceğiniz sayfalar, istek ve gönderilerinize göre güncellenecektir.

Edebiyat Sunuları
Dil Bilgisi Sunuları


Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…


…Edebiyat Sunuları…
(İndirmek istediğiniz sunuya dokunun…)

Edebiyat ile ilgili konular, yazar ve şairler ve dil – anlatım sunular aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. Edebiyat ile ilgili sunularınızı bu sayfada yayımlanmak üzere “bilgi@bilgicik.com” adresine gönderebilirsiniz. Sunuların üzerine dokunarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

- A Harfi -

Aruz Ölçüsü
Anonim Halk Ürünleri
Anı Türü
Anlatım Bozuklukları Uygulaması
Anlatım Bozuklukları Ders Sunumu
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yol.
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Dil ve Anlatım
Anlatım Türleri
Atatürk Sunusu

- B Harfi -

Baki
Batı Edebiyatı
Batı Edebiyatı ve Sanatçıları
Biyografi Türü

- C Harfi -

Cahit Külebi
Cengiz Aytmatov
Cumhuriyet
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

- D Harfi -

Destanlar
Destan Dönemi Edebiyatı
Deneme Türü
Dil ve Türleri

Dilin İşlevleri

Divan Edebiyatı (1)
Divan Edebiyatı (2)

- E Harfi -

Edebi Sanatlar
Edebi Türler
Edebi Türler (2)
Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Emredici Anlatım

- F Harfi -

Fabl
Fecr-İ Âtî Edebiyati
Fuzuli

- G Harfi -

Güzel Konuşmada Kırk Adım
Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
Geleneksel Türk Tiyatrosu
Gösterge Bilim – Gösterge Çeşitleri

- H Harfi -

Halk Edebiyatında Ağıtlar
Halk Edebiyatında Bilmeceler
Haber Yazıları
Hacı Bayram
Hürriyet Kasidesi

- I / İ Harfi -

İletişim – Dil ve Anlatım
İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

- K Harfi -

Kafiye ve Redif
Kompozisyon


- L Harfi -

Lise 1. Sınıf Edebiyatı

- M Harfi -

Masallar
Makale Türü
Manzum ve Şiir
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Rauf
Mektup Türü
Metin – Edebi Metin
Mehmet Rauf
Mevlana Celaleddin Rumi
Milli Edebiyat Dönemi
Müzikli Tiyatrolar

- N Harfi -
Necip Fazıl’dan Beyitler
Necip Fazıl Kısakürek
Nazım Şekilleri

- O / Ö Harfi -

Okuma Alışkanlığı (1)
Okuma Alışkanlığı (2)
Orhun Anıtları
Okuma İstatistikleri
Orhan Veli Kanık
Orhun Abideleri Sunum Örneği

- P Harfi -

Peyami Safâ

- R Harfi -

Recaizade Mahmut Ekrem
Roman Türü
- S / Ş Harfi -
Servet-İ Fûnun Devri
Su Kasidesi
Şiir Bilgisi
Şiir Konusu ve Türleri
Şiirde Şekil Unsurları
- T Harfi -
Tanzimat Edebiyatı
Türkiye’m Adlı Şiirin İncelemesi
Türk Edebiyatında Roman
Türk Edebiyatı Tarihi
Türk Destanlarında Motifler
Tarık Buğra
Tekerleme
Tiyatro
- Y Harfi -
Yakup Kadri ve Yaban
Yakup Kadri – Yaban
Yaprak Dökümü
Yahya Kemal Beyatlı
Yazarlar
Yazılı Edebiyat
Yedi Meşaleciler
Yunus Emre’de İnsan Sevgisi
Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig
Yarışma

|» Sunular Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…


…Dil Bilgisi Sunuları…
(İndirmek istediğiniz sunuya dokunun…)

Dil bilgisi ile ilgili birçok konuda hazırlanmış sunular, aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. Dil bilgisi ile ilgili sunularınızı bu sayfada yayımlanmak üzere “bilgi@bilgicik.com” adresine gönderebilirsiniz. Sunuların üzerine dokunarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

- A Harfi -

Adlar (1)
Ad Tamlamaları
Ad Aktarması
Anlam Bilgisi (1)
Anlam Bilgisi (2)
Anlam Bilgisi (3)
Anlatım Bozuklukları (1)
Anlatım Bozuklukları (2)
Anlatım Bozukluğu (3)
Anlatım Bozukluğu (4)
Atasözleri (1)
Atasözleri (2)
Anlatım Biçimleri
Anlatım Yolları

- B Harfi -

Bağlaçlar
Beden Dili

Birleşik Fiiller

- C Harfi -

Cümle Türleri (1)
Cümle Türleri (2)
Cümle Türleri (3)
Cümle
Cümlenin Öğeleri
Cümle Özellikleri – Öğeleri

- D Harfi -

Dil Bilgisi
Dil Aileleri
Diksiyon Çalışmaları
Dilbilgisi Ekler

- E Harfi -

Ek Fiil Çekimi
Ek Fiiller
Ekler (1)
Ekler (2)
Eş Anlam (1)
Eş Anlam (2)
Es Anlam (3)
Es Anlam (4)

- F Harfi -

Fiiller (1)
Fiiller (2)
Filler (3)
Fiiller (4)
Fiiller (5)
Fiiller (6)
Fiiller (7)
Fiillerde Kip (1)
Fiillerde Kip (2)
Fiillerde Zaman
Fiilde Çatı (1)
Fiilde Çatı (2)
Fiillerde Çatı (3)
Fiillerde Çatı (4)
Fiil Çatısı (5)
Fiil Çatısı (6)
Fiilimsiler (1)
Fiilimsiler (2)
Fiilde Çatı Sorusu

- H Harfi -

Heceler
Hece Çeşitleri (1)
Hece Çeşitleri (2)

- I / İ Harfi -

İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi
İmla Kuralları (1)
İmla Kuralları (2)
İmla Kuralları ve Noktalama (3)
İmla kuralları (4)
İmla ve Noktalama (5)
İletişim – Dil ve Kültür İlişkisi
İsim Tamlamaları
İsmin Halleri (1)
İsmin Halleri (2)
İsmin Halleri (3)

- K Harfi -

Kipler
Kök-Ek-Yapım Ekleri
Kelimeler
Kelime Türleri (1)
Kelime Türleri (2)
Kelime Çeşitleri (3)
Kelimede Anlam (1)
Kelimede Anlam (2)


- N Harfi -
Noktalama İşaretleri (1)
Noktalama İşaretleri (2)
Noktalama İşaretleri (3)
Noktalama İşaretleri (Oyun)
Noktalama İşaretleri (4)
Noktalama İşaretleri (5)
Noktalama İşaretleri (Oyun)

- P Harfi -

Paragrafta Anlam (Sorular)

- S / Ş Harfi -
Sözcükler
Sözcük Türleri
Sözcük Yapısı (1)
Sözcük Yapısı (2)
Sözcükte Anlam (1)
Sözcükte Anlam (2)
Sözcükte Anlam (3)
Sözcükte Anlam (Sorular)
Ses Bilgisi
Ses Olayları (1)
Ses Olayları (2)
Ses Olayları (3)
Sayılar
Sert Ünsüzler
Ses Uyumları
Sıfat (1)
Sıfat (2)
Sıfat (3)

Şiir Türleri
Şimdiki Zaman

- T Harfi -
Tamlamalar
Türkçenin Sesleri
- Ü Harfi -
Ünsüz
Ünlemler
- Y Harfi -
Yazım Kuralları (1)
Yazım Kuralları (2)
- Z Harfi -
Zarflar
Zamanlar
Zarf – Belirteç
Zamir ve Türleri

|» Sunular Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…