Hücre Zarı

Bütün hücreler plazma zarı veya hücre zarı adı verilen çok ince bir zarla çevrilidir. Hücre zarı, ancak elektron mikroskobu ile ayırt edilebilen bir yapıdır.
Hücre zarının yapısı ile ilgili iki model vardır.

1. Birim zar modeli

Hücre zarının yapısı hakkında Danielli ve Dawson tarafından ortaya konan ilk bilimsel modeldir. Bu modele göre hücre zarının ortasında bir fosfolipit ve bunun her iki tarafında da birer protein tabakası bulunur. Bu model hücrenin işlevsel bir parçası olan hücre zarının işleyişini tam olarak açıklayamamıştır. Bundan dolayı günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir.

2. Sıvı (Akıcı) Mozaik Zarı Modeli

Singer ve Nicolson tarafından ortaya konan ve günümüzde geçerli olan zar modelidir. Bu modele göre hücre zarı, temel olarak iki sıra fosfolipitten meydana gelmiştir.
Fosfolipitin suda erimez kutup (apolar) ve suda eriyen kutup (polar) olmak üzere iki kutbu vardır. Fosfolipitin yağ asitlerini taşıyan polarize olmamış kutbu apolardır.
Bir tabakadaki fosfolipitin apolar kutbu diğer tabakadaki fosfolibitin apolar kutbuna dönüktür. Yani apolar kutuplar karşı karşıya bulunur. Suda eriyen (polar) kutuplar ise dışa dönüktür.