Tarım Ürünleri

Tarim_urunleri

a. Tahıllar

 • Ülkemizde üretimi ve ekim alanı en geniş olan ürünlerdir.
 • İklime bağımlılıkları fazla olduğundan yıldan yıla üretimde dalgalanmalar görülür.
 • Halkın temel besin maddelerinden biri olduğu için üretimi önemlidir.

1. Buğday

Bugday

 • Tahıllar arasında en fazla üretilendir.
 • Filizlenme ve büyüme döneminde serin ve nemli hava,olgunlaşma ve hasat döneminde sıcaklık ve kuraklık ister.
 • İklime bağımlı olduğundan ilkbahar yağışlarının yeterli olduğu yıllarda üretimi artar.
 • 1950’li yıllardan sonra makineleşmeyle üretimi artmıştır.
 • İç Anadolu Bölgesi buğday üretiminin 1/3’ünü sağlar.
 • Bu bölgeyi Çukurova ve Trakya izler.
 • Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz kıyılarında sıcaklığın yetersiz olması nedeniyle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yetiştirilemez.
 • Dünyadaki önemli buğday üreticileri arasında olmamıza rağmen kendi ihtiyacımız için kullanıldığından ihracatımızda önemli bir yer tutmaz.