Edebî Akımlar
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A)  XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.

B)  Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.

C)  Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.

D)  Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam uygunluğa büyük önem verilir.

E)  Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler kahraman olarak seçilir.