Toprağın ana maddesi kayaçlardır. Kayaçların rüzgâr, su, sıcaklık gibi dış et­menlerle parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur.

Kumlu Toprak
toprak
Çok açık renkli toprak çeşidirir. Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklardır. Bu tür topraklar suyu çok kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk, karpuz gibi ba­zı bitkiler yetişir.

Humuslu Toprak

toprak
Bitki ve hayvanların artıklarının çürüme­siyle oluşan koyu kahverengi – siyahım­sı renkte ve geçirgenliği yüksek olantoprak çeşididir. Tarım için oldukça elve­rişlidir. Çürümüş canlı artıklarına humus adı verilir. Toprağın zenginleşmesi içeri­sindeki humus miktarına bağlıdır. Ayrıca humus toprağın su tutmasına yardımcı olur. Toprağı kavrulduğunda yanık koku­su verir.

Killi Toprak
toprak
İnce taneli, çok düşük gözenekli olup suyu geçirmeyen ve kil oranı fazla olan toprak çeşididir. Bitkilerin yetişmesi için elverişli olmayıp çömlek yapımında kul­lanılır. Kavurma işlemi sonucunda camı çizecek kadar sert kıvama gelir. Asitler­den etkilenmez ve ısıya dayanakılıdır.