toprak çeşitleri ve erozyon ile ilgili sorular ile etiketlenmiş başlıklar

Toprak Çeşitleri ve Erozyon

Toprağın ana maddesi kayaçlardır. Kayaçların rüzgâr, su, sıcaklık gibi dış et­menlerle parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur. Kumlu Toprak Çok açık renkli toprak çeşidirir. Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklardır. Bu tür topraklar suyu çok kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk, karpuz gibi ba­zı bitkiler yetişir. Humuslu Toprak Bitki ve