7. Sınıf Türkçe Aşama Bildiren Cümleler Konu Anlatımı


Aşama Bildiren Cümleler

Bir durumun zamana bağlı olarak aşama aşama azaldığı ya da arttığını gösteren cümlelerdir.


Üslup Cümleleri

Yazar ya da şairin duyuş, düşünüş ve anlatış tarzı ile ilgili bilgi veren cümlelerdir.


İçerik Cümleleri

Eserde anlatılan konuyu veren cümlelerdir. “Ne anlatılmış?” sorusuna yanıt verir.