Yaşayan Dinler ile etiketlenmiş başlıklar

Adventistler – (Dünya Dinleri)

Adventistler (Dünya Dinleri) 1831 yılında William Miller ( 1782 – 1849 ) adlı bir çiftçi tarafından ABD’nde kurulmuş bir Mesihi – dini – harekettir.Bunlar , İsa’nın gelişini umutla bekleyen bir gruptur. Miller Eski Ahit üzerinde çalışmış İsa’nın ikinci gelişinin önce 1843’de olmayınca 1844’de vuku bulacağı kanaatine ulaşmıştır. O, ikinci

Pentakostalistler – (Dünya Dinleri)

Pentakostalistler (Dünya Dinleri) Pentakostalistler ( The Pentocostal Revival) ABD ‘ de Los Angeles ‘da, 1906 ‘da zenci vaiz W.J.Seymour tarafından kurulmuş ve aynı yıl Norveçli Thomas Barratt tarafından Avrupa ‘ya yayılmıştır. Başlangıçta Hıristiyan tarikatı görünümündeki Pentakostalistler günümüzde ayrı bir din gibi hareket etmektedirler.   Bu hareketin mensupları, Kutsal Ruh

Kuveykırlar – (Dünya Dinleri)

Kuveykırlar (Dünya Dinleri) İnanç ve İbadetleri Kilisenin ve Kutsal Kitab ‘ın ( Bible) otoritesini reddedip sadece Kutsal Ruh ‘un otoritesini kabul ederler. Tanrı ‘nın direk olarak insan kalbinde ortaya çıktığına inanan Kuveykırlar; ibadet, kredo, sakrament, rahip ve din görevlisi kabul etmezler. ( Bu yönleriyle Mennonitler benzerler). Kuveykırlar sessizce düşünceye

Panawave Kültü – (Dünya Dinleri)

Panawave Kültü (Dünya Dinleri) Japonya’da ortaya çıkan ‘beyaz-giysili’ (Pana Wave Laboratory ) tarikat, bilinmeyen 10’uncu gezegenin Dünya’ya yaklaşmakta olduğunu ve 15 Mayıs 2003 de insanlığın büyük bir kısmının yok olacağını öne süren Tarikata üyeleri, Dünya’nın manyetik kutuplarının değişmesi üzerine büyük sel ve tsunami felaketleri yaşanacağına inanmaktadırlar. Tarikat 1970’lerde Yuko