2. Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi

001

i) m > n ise
P(x) polinomu Q(x) polinomuna bölünerek integral hesaplanır.

001

002

003

004

005

006

basit kesirlerine ayırma yöntemleri uygulanır.

001

002

003

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

001

002

003

004

bahar yayınevi uyarı