Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » 9. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)
62


9. Sınıf Yazılı Soruları – 1
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

S. 1. Başımı, bağrımı dövsün dalgalar
Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum
Çek beni fırtına, çek beni deniz.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yoktur ?

A) Yengece:”Niçin yan yan gidersin. ”demişler “Serde kabadayılık var,demiş.
B) Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden. ”Demiş
C) İyiliğe: ”Nereye gidiyorsun?” demişler “Kötüye”demiş
D) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım at “ demiş.
E) Tembele:“Kapını ört. “demişler, “Yel eser,örter. ” demiş.

 

 

 

S. 2. Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben.
Kulak ver,dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.

Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

A) Kara haber tez duyulur.
B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
C) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Sakla samanı gelir zamanı
E) Bin kaygı bir borç ödemez.

 

 

 

S. 3. (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir.
(II) Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında koşma da odur.
(III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir.
(IV)Koşmanın ilk dörtlüğü gazel gibi kafiyelenir
(V) 11’li hece ölçüsüyle kullanılır. .

Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 

 

S. 4. Yoruma göre değişir şiir
Soldan sağa, sağdan sola
Bin türlü okunur
Ve büyülü bir kumaş gibi
Her okunuşunda yeniden dokunur.

Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik vurgulanmıştır?

A) Biçimce güzellik
B)
Anlam zenginliği
C) Sanatlı söyleyiş
D)
Anlamca kapalılık
E) Duygu yoğunluğu

 

 

 

S. 5. Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Diyet – Semaver
B) Don Kişot – Letaif-i Rivaye
C) Decameron – Küçük Şeyler
D) Decameron – Letaif -İ Rivayet
E) Letaif -i Rivayet – Küçük Şeyler.

 

 

 

S. 6. Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?

A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
B) Deyimler ve mecazların kullanımı.
C) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.
D) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
E) Etkileme gücü

 

 


 

S. 7. Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,
Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
Muzdaribim, duvarın dış tarafında
Şefkatine inanacağım biri yok gibi

Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilemez?

A) Karamsar
B)
Umutlu
C)
Yalnız
D)
Mutsuz
E) Güvensiz

 

 

 

S. 8. İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır
B) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
C) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır
D) Rediflerden yararlanılmıştır.
E) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır

 

 

 

S. 9. Aşağıdaki dizelerin hangisi “ölüm”den bahsetmektedir ?

A) Böyle çöküp giderler ayrılanlar eşinden
B) Kimsesiz gecelerim bu kesik sesle doldu
C) Artık atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
D) Yavaşça dalacağım, o kalkılmaz uykuya
E) Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime.

 

 

 

S. 10. Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım. O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara bağlanma duygusu uyandırır. Zaman zaman tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye. Kimileri şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına; kimileri ise her türlü zulme, haksızlığa başkaldıran kişiliğine hayran olduğu için onu büyük görür.

Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
B) Yol gösterici bir şairdir.
C) Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
D) Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

 

 

 

S. 11. Aşağıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Ok atılır kalasından
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir.

A) Kahramanlık ve yiğitlik konusu işlenmiştir.
B) Mahlas kullanılmıştır
C) Ait olduğu şiirin ilk dörtlüğüdür.
D) Hem kafiye hem de redif kullanılmıştır
E) düz kafiye kullanılmıştır

 

 

S. 12. Türk destanlarında kullanılan milli ve bedii unsurlar hakkında kısaca bilgi veriniz.

S. 13. Harnâme’deki temel çatışmayı ve temayı bulunuz. Harname’nin yazılış amacı ve temel ifade biçiminden yola çıkarak mesnevi türünün şiirle ortak ve şiirden farklı yönlerini bularak yazınız.

S. 14. Aşağıya destan isimleri ve ait oldukları millet isimleri karışık olarak verilmiştir. Destan-millet eşleştirmesini yapınız.

-Gılgamış,Türeyiş,Kalavela,Ergenekon,Nibelungen
-Alman, Sümer, Uygur, Fin,Göktürk


S. 15. “Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle hikayet ederler ki”, “Vasfi hali yazıp defter etmeğe gelmez ya ,ille adaleti,ille adaleti dillere destanmış”, “Ama Aslı’nın yüreğine yine bir su serpilmedi”, “Allah böyle delilerin eksikliğini vermesin,o günden sonra Kerem’in elinden tuttu. . . ” “Doğrusu böyledir bu hikâyet;gayrısı ya dizmedir ya bozmadır nihayet…Şu haşiye de bizim rahmetli hikayeci Ali Dayı’dan rivayet. ”

Yukarıdaki ifadeler Kerem ile Aslı hikayesinden alınmıştır.

A) İfadelerden yola çıkarak metinde anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz.
B) Yukarıdaki ifadeler ve manzum parçalar metnin oluştuğu sosyal çevre ile gelenek hakkında hangi sonuçlara çıkabiliriz.

S. 16. Aşağıdaki iki dörtlüğü aşk temasının işlenişi yönünden kıyaslayınız ve açıklayınız. (10 puan)

Gözüm seni görmek için
Elim sana ermek için
Bugün canım yolda kodum
Yarın seni bulmak için
Yunus Emre

Sallanı sallanı gelmiş pınara
Kadir Mevlam işimizi onara
Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara
Gün üstüne bir gün daha
Karacaoğlan

...Yanıtlar…

1) E
2) C
3) D
4) B
5) D
6) C
7) B
8) D
9) D
10) D
11) C

Yanıt: 12) İslam öncesi Türk destanlarında; kurt, kadın, ak saçlı ihtiyar, ışık, ağaç, at, madenler, su gibi sembolleşmiş unsurlar sıkça kullanılmaktadır. Kurt, fiziki ve yaşayış özellikleriyle Türk’e benzetilmiş; kadın erkeğin en büyük yardımcısı olma, çeşitli hakları ve aileyi temsilen önemsenmiş; ak saçlı ihtiyar,büyüklere saygının ve geleneklere bağlılığın sembolü olmuş; ışık yada nur duanın ve mucizenin sembolü; ağaç, beşikten mezara kadar muhtaç olduğumuz bir nesnedir. Su, bütün medeniyetlerde olduğu gibi bizde de kutsaldır.

Yanıt: 14) Gılgamış, Türeyiş ,Kalavela, Ergenekon, Nibelungen Sümer, Uygur, Fin , Göktürk Alman

Yanıt: 15) Yunus’un şiirinde manevi aşk;Karacaoğlan’ın şiirinde ise maddi aşk vardır. Yunus’ta fedakarlık açıkça kendini belli etmekte oysa Karacaoğlan’da sevgiliyle münasebeti kendini açıkça belli etmektedir.  Yunus her şeyiyle ona ulaşma çabasını,Karacaoğlan ise sevgilinin güzelliğini anlatmaktadır.

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
62 Yorum Bulunmaktadır
rocker15 on Aralık 31st, 2007 at 19:09

çok güzel bir site bravo. :-)

ibn-isina on Ocak 11th, 2008 at 22:39

8. sorunun cevap anahtarında hata yok mu ya cevap B şıkkı olması gerekir çünkü redif vardır dokunmak üzere rediftir.

gizem on Ocak 12th, 2008 at 13:22

Ya VaLLa çokkkk güzel bir site çok beğendim sorularda çok kolay

Bilgicik on Ocak 12th, 2008 at 21:22

İbn-i Sina,

Bahsettiğiniz ikilikte “redif” değil, “cinaslı uyak” vardır. Dikkat ederseniz “dokun-” eylemleri aynı gibi görünse de anlam bakımından farklıdır. “Dokun-” eylemi bir dizede “örgü” anlamına gelecek biçimde kullanılırken; diğer dizede “değmek – temas etmek” anlamında kullanılmıştır. Bu durumda bu bölüm redif değil, “cinaslı uyak” olur.

İyi çalışmalar…

senem on Ocak 15th, 2008 at 08:20

gerçekten güzel bir site ama sorular biraz zordu ama yinede iyiydi

MElih on Ocak 16th, 2008 at 09:27

Gercekten Guzel Bı Sıte Ama Sorulan Sorular Cok Zor !..AMA yINEde Herkezın Eline Saglık Site Muhtesem Olmus.

büşra on Ocak 17th, 2008 at 17:45

çok güzel süperbir site yapan kişileretebrklerrrrrrrrrrrrrrrrr +hayret+

aydan on Şubat 5th, 2008 at 15:06

Çok güzel ama biraz daha zor olsun ben Türkçe öğretmeni olarak daha zor soruyorum

Can on Şubat 13th, 2008 at 15:04

Sitenizi Çok Beğendim Ne Soru Çıkarsa Çıksın Cveaplıya

hasrethasret on Şubat 23rd, 2008 at 20:38

çokkk güzel hepsini çözdüm

yavuz selim on Mart 2nd, 2008 at 13:47

çok güzel

isim yok on Mart 17th, 2008 at 09:44

Ya 15. sorunun cevabı nerede ya. Bu nasıl site evet cvp var ama çok alakasız ayrıca 15. soru a ve b şeklinde iki soru ama burda tek cvp var allah allah

didem on Mart 31st, 2008 at 19:45

Güzell beğendimm :-)

BEŞİR on Mayıs 15th, 2008 at 10:55

Çok güzel bir sitedir. Teşekürler.

fatma on Mayıs 25th, 2008 at 19:44

Ben bu siteyi çok seviyorum çok da güzel olmuş. Sorular güzel bazı yerlerde soru var cevap yok ama burda hem soru hem cevap var. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum.

eda on Ağustos 29th, 2008 at 13:21

Bence çok güzel bir site çünkü bazı yerlerde ne soru veriyolar ne de cevap. Sadece vakit kaybı oluyor. Onun için çok güzel olmuş.

öznur on Eylül 22nd, 2008 at 09:55

Bu site cok güzel, derslerime çok yardımı var ama keşke tüm dersler olsaydı…

aylin on Ekim 24th, 2008 at 09:55

Çok güzel bir site. Bizim çk işimize arıyor. Teşekkür ederim ve devamını da beklerim…

merve on Ekim 24th, 2008 at 09:55

Çok güzel ve anlamlı ifade ediliyor, edebiyat derslerime artık buradan çalışacağım…

gizem on Kasım 17th, 2008 at 16:25

Sitenizi çok beğendim. Böylesine yararlı ve düzenli bir site yaptıkları için yani yapanlara çok teşekkür ediyorum.

KseNiya on Kasım 27th, 2008 at 22:46

Bazı sitelerde soru var cevap yok ama bu sitede hepsinden var. Yabancı olduğum için anlamadığım yerler oluyo ama bu site iyi düzenlemiş. Sağ olun elinize sağlık.

büşra on Aralık 14th, 2008 at 22:17

Arkadaşlar bu sayfayı bence herkes dikkate alarak çözsün ve bu konu dışında Türkçemizi gerçekten koruyalım. Yabancı sözcükler kullanmayalım ve diğer bir konu da çok güzel olmuş sorular teşekkür ediyorum. Bilmediğim şeyleri de buradan öğrenmiş oldum. Tekrardan teşekkür ediyorum.

kamuran on Nisan 14th, 2009 at 19:17

Çok güzel bir yazı, bilgicik.com sahiplerine teşekkür ederim

İZDİRAP35 on Haziran 17th, 2009 at 12:35

BOYLE BIR SITE YAPTIGINIZ ICIN HERKEZ ADINA COK TESEKKUR EDERIM.ELINIZE KOLUNUZA SAGLIK.BASARILARINIZIN DEVAMINI DILERIM.

berçem on Eylül 15th, 2009 at 17:59

Merhaba. Gerçekten çok güzel bir site ve ben soruların çoğunu doğru yanıtladım. Siteyi hazırlayanlara teşekür eder, başarılarınızın devamını dilerim.

crynan on Eylül 30th, 2009 at 13:30

Kardaşlar bu site cok güzel ama bir de konuyu anlatsalar süper olur ama yinede cook güzel benle bir küçük kardeşim bu siteyi cok sevdik. Bence bu siteyi bilmeyen kalmasın. BU ARADA BOL BOL ÇÖZÜN.

Rukiye on Ekim 5th, 2009 at 15:30

Aradıgım herşey burda istedigim herşeye çabucak sahip oluyorum. Yapanın ellerinden öperim.

Elif on Kasım 4th, 2009 at 18:24

Merhaba sevgili arkadaşlar ;
Ben de sizler gibi bu siteyi çok beğendim.Eğer Türkçemizi yabancı milletlere güzel yansıtmak istiyorsak ,güzel Türkçemizi uygun ve doğru bir şekilde konuşup doğru yazmamız gerekir . Türkleri yansıtan dilimizi kaybetmeyelim ve dilimizi güzel bir şekilde kullanalım…Bu arada bu güzel siteyi hazırlayan , emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım . Başarılarınızın devamını dilerim…

kenan on Kasım 5th, 2009 at 14:21

Yani süper sizleri kutluyorum kımıleri var sohbet ediyor ama siz derslerle bilgi veriyorsunuz bizlere sizlere çok teşekkür ederim.

kenan kara on Aralık 1st, 2009 at 19:39

Güzel ve faydalı bir site bana çok yaralı oldu bu testler herkese tavsiye ederim.bilgili kalın…

vildan on Ocak 7th, 2010 at 20:20

Çok güzel bir site olmuş aradığım herşeyi bulabiliyorum .Bu siteyi yaptığınız için teşekkürler

rabia on Ocak 8th, 2010 at 19:24

bu site cok guzelmişyaaaaaa aradıgım herşey var

sevim on Şubat 6th, 2010 at 20:33

Merhabalar, gerçekten de bu site çok güzel.Aradığım her şeyi hemen hemen bulabiliyorum.Site kurucularına çok teşekkür ediyorum.

havva on Mayıs 17th, 2010 at 07:00

15.soru cevap anahtarında atlanmış sanırım bakarsanız memnun olurum ziyaretçiler adına. :-)

Beyza on Temmuz 16th, 2010 at 16:22

Gerçekten çok teşkkr edrim. Aradğmı anında buluyorum.

asmin on Eylül 13th, 2010 at 19:31

Çok güzel bir site teşekkürler.

nisa on Kasım 8th, 2010 at 17:00

Ben de beğendim.Ama o kadar da iyi değil yani daha başka ne siteler var ama genede ellerinize sağlık.

şekerkız :) on Kasım 8th, 2010 at 22:27

Bayıldım süper insan çözdükce çözesi geliyor bu siteyi yapana burdan çok teşekkürler sağol. Ama cevapları olsa dahada bir güzel olurr sence? :)

Serhat on Kasım 9th, 2010 at 20:02

Çok teşekkür edrim tam aradığım test.

kübra on Kasım 24th, 2010 at 10:42

8. sorudA bir yanlışlık var gibi çünkü asonans aynı sesli harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenk olmasyla birlşkte orada ‘e’ birden çok kez tekrarlanmasına rağmen Cevap E demişssiniz..

çılgıngirl on Aralık 27th, 2010 at 00:12

Süper bir site testleri mükemmel bu siteyi yapana çok teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere.

gürkan on Ocak 17th, 2011 at 16:57

Sitenizi çok beğendim gerisini bekliyorum teşekkürler…

burak on Şubat 8th, 2011 at 20:39

Cok Güzel Tesekkurler

emine on Şubat 9th, 2011 at 18:27

A tam ardıgım sorular teşekkür ederim.Başka siteler var onlarıda baktım burayıda baktım çok teşekkür ederim.

emine on Şubat 9th, 2011 at 18:28

Çok teşekkür ederim

elif on Nisan 28th, 2011 at 23:22

tam istediğim bilgiler teşekkürler çok yardımcı oldu…

Damla on Mayıs 5th, 2011 at 19:25

Gerçekten çok güzel olmuş.Ellerinize sağlık.

berat on Eylül 10th, 2011 at 12:59

saçma lan bunlar

İrem on Ekim 31st, 2011 at 19:45

Çok güzel bir site yapmışsınız. çok işime yaradı. teşekkürler.

melisa on Kasım 10th, 2011 at 18:59

Bilgileriniz için çok teşekkürler.Çok gerekliydi

cebrail on Aralık 14th, 2011 at 10:24

beğendim çok yararlı:D

Ensar on Ocak 10th, 2012 at 10:57

çok güzel teşekkürler ..

Gülsuma on Ocak 22nd, 2012 at 12:20

çok beğendim güzeldi..

Alpay on Ocak 31st, 2012 at 13:41

Gerçekten çok yararlı sorular. Dönem ödevimde çok yararlı oldu . :)

Fruakn on Mayıs 10th, 2012 at 19:29

Gü<el olmuş elinize sağlık

fatma dolman on Haziran 29th, 2012 at 10:32

çok güzel olmuş süper :)

fatma dolman on Haziran 29th, 2012 at 10:33

güzel olmuş süper :)

dj bobo on Aralık 12th, 2012 at 22:50

çok çok süper olmuş ellerine sağlık süper olmuş tek kellimeyle süper olmuş yani güzel olmuş ben beğendim güzel olmuş yani çok süper olmuş

şermanur bayram on Haziran 1st, 2013 at 10:14

ben hiç beyenmedim çok zor sorular ve de hiç eylencelı dıl bikere

sarıların sülo on Kasım 2nd, 2014 at 14:42

iyi olmuş yaa zor olsada beğendim sınavda işime yarar :D

GÜLBAHAR YAVUZ on Aralık 24th, 2014 at 15:42

BENCEDE ÇOK ZOR

imamhatibin gururu on Şubat 2nd, 2015 at 20:47

SELAMUN ALEYKÜM. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN RABBİM NE MURADINIZ VARSA VERSİN

Yazı Detayı