Alıştırmalar

1. A(–1, 4), B(2, 19) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.
Yanıt : y = 5x + 9

2. A(–3, 4), B(–5, 0) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.
Yanıt : y = 2x + 10

3. A(–2, 1), B(1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.

Alıştırmalar001

4. A(3, 5) noktasından geçen ve m = 2 olan doğrunun denklemini bulunuz.
Yanıt : y = 2x – 1

5. A(5, 0), B(0, 10) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.
Yanıt : 2x + y = 10

6. Alıştırmalar002 noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.
Yanıt : 2x + 3y = 1

7. A(0, 3), B(4, 0) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.
Yanıt : 3x + 4y = 12

8. 3x – y + 7 = 0 denkleminin parametrik doğrunun denklemini yazınız.
Yanıt : P(t, 3t + 7)

9. 2y – 3x + 7 = 0 denkleminin parametrik gösterimini bulunuz.

Alıştırmalar003

Alıştırmalar004

Alıştırmalar005

bahar yayınevi uyarı