Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Anlatım Biçimleri – (Testler – Sorular)
40


Anlatım Biçimleri
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Karanlık kavuştuğu için aşağıdan akan derenin uğultusu daha çok geliyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer, yerini birden bire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Kazdağının bu yamacında saatlerce sürecek akşam başlamıştı. 

Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?       

                     

A) Betimlemeye başvurulmuştur.

B) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. 

C) Görsel öğelere yer verilmiştir.

D) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.

E) Dokunma duyusundan yaralanılmıştır.

 

 

 

2. Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir yıl içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz etkilemiyor mu? Bence kesinlikle hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü?

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?     

 

A) Açıklama

B) Tanımlama Sayısal verilerden yararlanma     

C) Sayısal verilerden yararlanma Tartışma     

D) Betimleme

E) Sayısal verilerden yaralanma Karşılaştırma

 

 

 

3. Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamamıştım. Ama bir pazaryerindeydik. Çiçekçi dükkânını süpüren bir kız gördüm. Sokağı suluyordu. Ortalıkta menekşe kokusu vardı. Otobüs kenara park etti ve içeriden uzun, siyah bıyıklı dükkân sahibi bizi içtenlikle karşıladı ve hafif solmuş mor menekşelerinden bir demet gösterdi.                                                                  

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

 

A) Öyküleme Tanımlama

B) Tanık gösterme Betimleme

C) Betimleme Öyküleme

D) Açıklama Tartışma

E) Öyküleme

 


 

4. Şimdi gövdesi kuş tüyü kadar hafif olmuştu. Çevresinden her rengin tılsımları dökülüyor, bulup kullandığı sözlerde her sesin akisleri duyuluyordu. Bahar bin bir kokusuyla taze rüzgârları, taze ışıkları, taze yağmurları ile gözlerinin önüne seriliyordu.                      

 

Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez     

 

A) Benzetme yapılmıştır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Gözlem yoluyla ayrıntıları seçme.

D) Örneklendirme yapılmıştır.

E) Dokunma duyusundan yaralanılmıştır.

 

 

5. Kendi çağımızın ödevini, sorumluluğunu taşıyıp, “güzel yarınlar” için uğraş verdiğimiz sürece, doğa da insan doğamız da temiz ve mutlu bir dünyada yaşayacak; bilinçli gelecek kuşaklar da hem kendi çağına, hem de yarınlara yönelik, atalarından kalan kalıtı, bir bayrak yarışçısı sorumluluğuyla kendilerinden sonraki kuşağa vermenin huzuru içinde olacaklardır. Gorki, “kuşlar nasıl uçmak için yaratılmışsa, insanlar da mutlu olmak için yaratılmışlar- dır. der. Düş kurmak bir yana, akılsal eğitim – öğretim sürecini işlevselleştirirsek, ne açlık, ne yoksulluk, ne de savaşlar kalır; mutluluğun dışındadır.     

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangisine başvurulmuştur? 

 

A) Öyküleme    B)Betimleme     C) Tanık gösterme

      D) Karşılaştırma          E) Tartışma

 

 

6.  Durdu. Gözleri, etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikâyenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karı- şıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu, etrafını saran tabiattan ayırmaya imkân yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasın- dan fırlayıp büyüyüvermiş bir mahluk gibiydi.

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 

 

A) Öyküleme – Örneklendirme             

B) Tanık gösterme – Betimleme   

C) Açıklama – Tartışma          

D) Betimleme – Öyküleme      

E) Tanımlama – Öyküleme

 

 

7.  Kitabın adının ‘Dert Yorumcusu’ olması bir tesadüf değil elbette.Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri’nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki?         

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangisine başvurulmuştur?

 

A) Tartışma               B) Öyküleme               C) Betimleme       

D) Karşılaştırma            E) Tanık gösterme  

 

 

8. Bizmerkezcilik, ya da etnosantrizm, bütün kültürlerin temel özelliklerindendir. Yumuşak bir “biz bu yaşam tarzını seviyor, tercih ediyoruz” duygusundan, katı bir “sen de benim gibi olmak zorundasın” tavrına değin türlü derecelerde karşımıza çıkacaktır. Farklı kültür topluluklarına yöneldiğinde ise, kültür emperyalizmi ya da zorla kültürleme süreçlerinin ahlaksal gerekçesini oluşturur.     

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?  

 

A) Açıklama – Tanımlama             

B) Açıklama – Örneklendirme                   

C) Örneklendirme – Tartışma                                           

D) Açıklama - Karşılaştırma          

E) Tanımlama – Karşılaştırma

 

 

9. İnsanın en önemli buluşu yazıdır. Çünkü söz geçici, yazı kalıcıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arsında köprü kurar; her türlü gelişmeleri, duyguları ve düşünceleri yazıyla ölümsüzleştirir. Bizler de bu yazılı metinleri okuyarak, olaylardan, deneyimlerden, gelişmelerden düşüncelerden bilgileniriz. Böylece okuma yoluyla zihnimiz gelişir, kendimizi, ulusumuzu ve bütün dünyayı tanırız.

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? 

 

A) Açıklama – Tanımlama           

B) Tanımlama – Karşılaştırma       

C) Öyküleme – Betimleme

D) Açıklama  - Karşılaştırma    

E) Tanımlama – Tartışma

 

 

 

10. Trenin hareketine pek az bir vakit kalmıştı. Odacı süklüm püklüm haliyle, fakat oltasına balık dokunduğunu hisseden balıkçının sakin ve emniyetli duruşuyla bekliyordu. Ani bir hareketle odacının eline bir on liralık uzattı. Teşekkür etmeğe bile vakit bulamadan gişelerin bulunduğu yere doğru koşarak uzaklaştı.

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?    

 

A) Öyküleme – Karşılaştırma 

B) Açıklama – Betimleme 

C) Açıklama – Tartışma 

D) Betimleme – Öyküleme    

E) Tanımlama – Betimleme

 

 

11. Cumhuriyetimizin 82. yıl dönümünü yaşadığımız şu günlerde bile cumhuriyetin tanımı hakkında müthiş bir cehalet var. Cumhuriyet dendiği zaman akla ilk gelen demokrasi kavramıdır. Cumhuriyet demek demokrasi demek mi? Hayır! Cumhuriyet halka ait demektir. Saddam’ın Irakı da cumhuriyetti İran da cumhuriyet. Bunun yanında demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Avrupa’nın İngiltere, İsveç, Danimarka gibi bazı ülkelerinde demokrasinin en üst düzeyde olmasına rağmen yönetim biçimleri monarşidir.

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?  

 

A) Tanık gösterme – Tanımlama – Tartışma     

B) Tanımlama – Örneklendirme – Öyküleme    

C) Betimleme – Tartışma – Örneklendirme    

D) Açıklama – Tartışma – Betimleme   

E) Tanımlama – Tartışma – Örneklendirme  

 

 

12. Mini mini kasabanın balkonlu, kuleli, gazinoyu andıran bir konağı vardı. Ama yenileme yapılmamıştı. Sıvanamayan kerpiç duvarlar yer yer açılmış, kumrulara yuva olmuştu. Üst kat penceresiz, sıvasızdı. Kenarda battal bir kireç ocağı biraz ötesinde amelenin çalıştığı zamandan kalma bir sundurma öyle duruyordu. Etrafında ise köpeklerin uğultusu yankılanıyordu.

Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?    

 

A) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

B) Betimlemeye başvurulmuştur.

C) Gözlem yoluyla ayrıntılar aktarılmıştır.   

D) Benzetme yapılmıştır.  

E) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.

 

 

13. Orhan Kemal de Yaşar Kemal de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemalin karakterlerini Daha çok Adana’daki işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır.       

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangisine başvurulmuştur?  

A) Tanımlama     B) Öyküleme       C) Tartışma          D) Karşılaştırma          E) Betimleme

 

14. İnsan doğal olarak iyidir; ama toplumun kurumları yozlaştırır onu. Rousseau, felsefesinin bu temel ilkesini şu önermeyle ortaya koymuştu: Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinde her şey yozlaşır. O, sanat ve kültürün zararlı olduğuna inandığı için Emile adlı kitabında çocukların nasıl kendi kendini yetiştireceklerini anlatır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?   

 

A) Tanık gösterme – Örneklendirme

B) Tanımlama Örneklendirme

C) Tanık gösterme Betimleme

D) Açıklama – Betimleme

E) Tanık gösterme Tanımlama

 

 

15. Öz Türkçe, ulusun birbiriyle anlaşmasının sesidir. Kara budunun bize söyleyeceği, bizim ona söyleyeceklerimiz var. Ulus işlerini yüklenmiş olanlar ulusa anlaşılır bir dille düşünüp söylemezlerse ulusalcılık bir kuru sözden başka ne olabilir?

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?  

A) Tanık gösterme – Tanımlama 

B) Tanımlama – Örneklendirme

C) Betimleme – Tartışma 

D) Açıklama  - Öyküleme         

E) Tanımlama – Tartışma  

...Yanıtlar…

1) A
2) C
3) C
4) D
5) C
6) D
7) A
8) D

9) D
10) D
11)
E
12) A
13) D
14) A
15) E

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
40 Yorum Bulunmaktadır
hande on Aralık 27th, 2007 at 22:47

gerçekten bravo çok güzel bir site hazırlamışlar çok taktir ettim keşke herkez böyle siteler hazırlasa öğrencilere çok yardımı dokunacak bravo

nuray on Ocak 4th, 2008 at 18:52

Bence harika bir site ve harika bir yazı olmuş çok beğendim tebrik ederim

havin on Ocak 22nd, 2008 at 18:36

süper ötesi

görkem on Mart 15th, 2008 at 17:49

Bravo ya bundan ötesi olamaz, budur işte.

Gebze’den Görkem Çelik

Arda on Mart 22nd, 2008 at 21:56

yaa spr bir site ama su sorular biraz daha kısa oLsa yazarken zor oluyor da ama yine de süper bir site

durdane on Mart 31st, 2008 at 22:45

her şey için sağ olun çok yararlı ve güzel üstelik ücretsiz

aykut on Nisan 4th, 2008 at 17:10

çok güzel olmuş. tebrik ederim. bundan iyisi şamda kayısı

tuğçe on Nisan 8th, 2008 at 15:17

Güzel olmuş tebrik ederim ama bir de şu konu anlatımlarını verseydiniz süper olucakmış

pelin on Nisan 10th, 2008 at 17:17

süper olmuş tebrik ederim

serkan on Nisan 14th, 2008 at 11:54

Eyvallah da baska yok mu soru 35 tane daha lazım.

azeri kızı on Nisan 27th, 2008 at 23:05

Bence de çok güzel olmuş. Hatta süper ellerinize sağlık.

emel on Mayıs 11th, 2008 at 23:16

Teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz. Sizin sayenizde bitti ödevim. :-)

MERVE NUR on Mayıs 21st, 2008 at 20:20

Bencede çok ama çok güzel olmuş. Yaklaşık 1 saattir bu soruları arıyorum bulamıyordum. Tesadüfen girdim 1 sattir aradığım soruları buldum ama bana 40 soru gerekiyor…

papatya prensesi on Mayıs 25th, 2008 at 17:30

Çok sağ olun çok işime yaradı bu yılki performans ödevm anlatım biçimleri ile ilgili test getirmekte ve sayeniz de oldu sağ olun çok sağ olun ve de sizi bu yüzden tebrik ediyorum. :-)

buğra on Mayıs 29th, 2008 at 21:37

Gerçekten de güzel bir site kurmuşsunuz sorularınız çok güzel.teşekkür ederim.

kuBrA on Mayıs 30th, 2008 at 20:03

Gercekten cok guzel bir site. Ben liseye gidiyorum son sinavlarimiz basladi. Buradan yararlaniyorum cok faydali hatta burdan cozdugum bir kac soru sinavda bile cikti. Ellerinize saglik.

merve on Haziran 21st, 2008 at 09:54

Bence çok güzel bir site olmuş. Yarın sbs var bugün bu siteden yararlanacağım.

İLaYda on Eylül 5th, 2008 at 09:51

Gerçekten çok güzel bir site olmuş teşekkür ederim.

SÜMEYYE on Kasım 27th, 2008 at 19:09

Yapanların hepsine çok teşekkür ederim hepinizin ellerine sağlık. Çok güzel olmuş bana çok yardımcı oldu çok sağ olun.

fatma on Aralık 2nd, 2008 at 21:26

Gerçekten de çok güzel testler. Çok faydalı.

kadersiz on Aralık 4th, 2008 at 23:04

Çok güzel ama sorular uzun yazmaya üşendim.

aysel on Ekim 22nd, 2009 at 16:51

çok güzel sorular ve site zaten olağan üstü çok hoş hazırlanmış çok iyi soruları olsun anlatımlar olsun tek kelimeyle çok güzel teşekkür ederim

klonikottovarima on Kasım 17th, 2009 at 23:53

gerçekten güzel bir site olmuş. bilgiler sade ve açık. ayrıca test de var :)) sık kullanılanlarda bulunması gereken bir site :))

hayalist on Haziran 2nd, 2010 at 19:38

Çok güzel bir site olmuş sorular çok güzel ama çok uzun.

umut gerek on Ekim 2nd, 2010 at 13:45

Sorular çok güzel ama biraz karışık yine de bu site için emeği geçenlere çok teşekürler!

zeki kız on Ocak 10th, 2011 at 10:25

Çok güzel ama keşke ”E” şıkkı olmasaymış.Bu arada yanıtları vermeniz iyi olmuş.

Bayıldım.

melee0619 on Mart 18th, 2011 at 16:14

Bu konuyla ilgili baska test yokmu?

ataberk on Mart 24th, 2011 at 19:58

bu site çok güzel fakat herkezin dediği gibi çook uzun sorular var. ama sitede emeği geçenlere çok teşekkür ederim

şeyma on Ocak 6th, 2012 at 11:14

Ben çok beğendim. Sayenizde yazılıma çalıştım.Çok teşekkür ederim, iyi günler dilerim…

seyda on Ocak 12th, 2012 at 18:43

Çok güzel bir site tebrikler.

yasemin on Şubat 6th, 2012 at 16:24

beqendim

emrecan on Mayıs 10th, 2012 at 21:40

çok güzel bir site ve sorularda öyle yalnız paragraf lar kısa ve öz olsaydı daha güzel olurdu yinede emeği geçenlere teşekkür ederim…

egecan on Aralık 19th, 2012 at 23:38

çok güzel sağol çok yardımcı oldu

fatoş on Aralık 21st, 2012 at 11:10

ödevime çok yardımcı oldu teşekkür ederim

baba king on Nisan 16th, 2013 at 21:34

Yorumunuz bir – iki sözcükten oluşacak kadar kısa olmamalıdır.

Cümleler büyük harfle başlar ve nokta ile biter.

Özel adlar büyük harfle başlayarak yazılır.

Bağlaç olan “ki” ve “de” her zaman ayrı yazılır.

Eğer uzun iletiler yazılacaksa, metin paragraflara bölünür.

Yazılacak yorumun, konuyla ilgili olup olmadığı düşünülür.

İletileriniz sevgi, saygı çerçevesinde oluşturulmalıdır.

Bütün noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakmak, karışıklığı önler.

Yazı ile resim çizmeye çalışarak “BiçiMsiZ yApıLar” oluşturmak doğru değildir.

“ok, bye” gibi Türkçe olmayan sözcükler, kesinlikle iletilerde kullanılmaz.

Türk alfabesinde bulunmayan “w, q, x” gibi harflerle, Türkçe katledilmez.

“Baq, yaw, hepimis, yha, gelior, baxsana…” gibi ne olduğu belirsiz şeyler yazılmaz.

Mecbur kalmadıkça “ş, ç, ğ” gibi Türkçe karakterler “s, c, g” biçiminde yazılmaz.

“Ya da” sözcüğü “yada” biçiminde; “herkes”, “herkez” diye yazılmaz.

“Gelir misin?”, doğru bir yazılıştır, “gelirmisin” biçiminde soru eki birleşik yazılmaz.

“Gelcem, olaraktan” gibi yazılışlar yanlıştır. Bunlar “geleceğim, olarak” diye yazılmalıdır.
:D

misafir on Ekim 27th, 2013 at 15:08

ben de ama biri dokunma duyusu ill eilgili bir şe demiş kaz dağına dokunursun

yasemin on Mayıs 3rd, 2014 at 11:11

Sagolun ya ödevime çok yardimci oldu

melek on Kasım 2nd, 2014 at 18:35

bence çok güzel olmuş yarın türkçe sınıvımız var işime çok yaricak bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum

azra on Kasım 6th, 2014 at 16:15

beğendim

yaren on Aralık 23rd, 2014 at 18:21

cok güzel bir site küfür etmesin kimse!!!

Yazı Detayı