Aritmetik, Geometrik ve Harmonik Ortalama

1. Ortalama (A.O)

n tane sayının toplamının n ile bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir.
2. Geometrik Ortalama (G.O)

n tane sayının çarpımının n. kuvvetten köküne bu sayıarın geometrik ortalaması denir.

3. Harmonik Ortalama (H.O)

n nin, n tane sayının çarpma işlemine göre tersinin toplamına bölümüne bu sayıların harmonik ortalaması denir.


bahar yayınevi uyarı