Aykırı Doğrular

Bir düzlem içinde bulunmayan doğrulara denir. birbiriyle keşişemez ve paralel olamaz.

bahar yayınevi uyarı