Bağıl magnetik geçirgenlik

  • Boşluğun magnetik geçirgenliği 1 dir.
  • Maddeler bağıl magnetik geçirgenliklerine göre 3 e ayrılır:

1.

  • Bağıl magnetik geçirgenlikleri 1 den çok büyük olan maddelerdir.
  • Magnetik alan çizgilerini birbirine yaklaştırırken mıknatıs elde etmeye elverişlidirler.

bagil_manyetik

2.

  • Bağıl magnetik geçirgenlikleri 1 den biraz büyük olan maddelerdir. Magnetik alan çizgilerini çok az yaklaştırırlar.
  • Zayıf olarak mıknatıslanabilme özellikleri vardır.

Paramagnetik_maddeler

3. Diamagnetik maddeler

  • Bağıl magnetik geçirgenlikleri 1 den biraz küçük olan maddelerdir.
  • Magnetik alan çizgilerini birbirinden çok az uzaklaştırırlar.
  • Düzgün magnetik alan içine konduklarında alana dik konuma geçerler.
  • Zayıf olarak mıknatıslanabilme özelliği gösterebilirler.

Diamagnetik_maddeler

bahar yayınevi uyarı