Binom Açılımı


ifadesinin açılımında 10 terim olduğuna göre, n kaçtır?
A)5 B)6 C)7 D)8 E)9


ifadesinin açılımında katsayılar toplamı kaçtır?


ifadesinin açılımında baştan 4.terimin katsayısı kaçtır?
A) –1506 B) –1508 C) –1510 D) –1512 E) –1514


ifadesinin açılımında baştan 5. terimin katsayısı kaçtır?
A) 560 B) 575 C) 580 D) 590 E) 600


ifadesinin açılımında baştan 2. terimin katsayısı kaçtır?
A) 120 B) 150 C) 180 D) 210 E) 240


ifadesinin açılımında baştan 3. terimin katsayısı kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30


ifadesinin açılımında baştan 7. terim aşağıdakilerden hangisidir?


ifadesinin açılımında sondan 2. terimin katsayısı kaçtır?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 24 E) 27


ifadesinin açılımında m kaçtır?
A) 64 B) 72 C) 74 D) 81 E) 84


ifadesinin açılımında m kaçtır?
A) 56 B) 64 C) 72 D) 84 E) 96


bahar yayınevi uyarı