Bir Eğri Altındaki Alan

001

(a,b) aralığında tanımlı ve sürekli y = f(x) fonksiyonunun grafiği x = a, x = b doğruları ile x ekseni arasında kalan
bölgenin alanı S ise,

002

(a,b) aralığında tanımlı ve sürekli y = f(x) fonksiyonunun grafiği x = a, x = b doğruları ile x ekseni arasında kalan
bölgenin alanı S ise,

003

001

002

003

004

bahar yayınevi uyarı