Bir Eğrinin Yay Uzunluğu

y = f(x) eğrisinin x = a ve x = b doğruları arasındaki 001 yayının uzunluğu,

002

003

eğrisinin x = 0 ve x = 9 doğruları arasında kalan parçasının uzunluğu kaç birimdir?
A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

004

bahar yayınevi uyarı