Bir Karmaşık Sayının Kuvveti

Z = a + bi şeklindeki bir karmaşık sayınını kuvveti
soruluyorsa kutupsal biçime getirilip yukarıdaki formülle
kuvveti hesaplanabilir.bahar yayınevi uyarı