Roman Özetleri

Akdeniz Roman Özeti Panait Istrati Hakkında Bilgi

Akdeniz Roman Özeti Panait Istrati Hakkında Bilgi

ROMAN HAKKINDA BİLGİ Roman Gündoğusu ve Günbatısı olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Bu kısımlar da kendi içlerinde bölümlere ayrılır. Roman Panait Istrati’nin bir nevi kendi hayatını, gezip gördüğü yerleri anlattığı biyografik bir anı özelliği taşır. Yani romandaki olaylar yazarın gerçek yaşantısından izler taşır. Yazar Panait Istrati de romanın başkahramanı Adrien de Romanya’nın liman şehri […]

Açlık (Knut Hamsun) Roman Özeti

Açlık (Knut Hamsun) Roman Özeti

Açlık Romanı Hakkında Bilgi Norveçli romancı Knut Hamsun’un yazdığı en önemli eserdir. Roman ilk defa 1890 yılında yayımlanmıştır. Roman yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Türkçeye de Behçet Necatigil tarafından çevrilmiştir. Roman bir bakıma Knut Hamsun’un hayatını anlatmaktadır. Bu açıdan otobiyografik bir anıdır. Knut Hamsun romanda yazar olma, ilk kitabını yayımlatma, açlık ve yoksulluk serüvenini anlatmıştır. Esere […]

Ayrık

Ayrık

On gündür aç bırakılan vahşi kurtlar, on gündür aç ve susuz, bitkin düşmüş kraliçe ve aşığına saldırdı. Kral, bu vahşeti herkesin seyretmesini emretmişti. Bakmayan olursa, o da tıpkı şimdikiler gibi cezalandırılacaktı. Vahşet son bulmuştu. “Kurtları yakalayıp, canlı canlı yakın!” diye emretti Kral, yeniden. Askerler her verilen emri eksiksiz yerine getirmekteydi. “Kraliçeyi parçalayan kurtların küllerini,” diyerek, […]

Tom Sawyer

Tom Sawyer

TEYZESİ YARAMAZ TOM’U ARIYOR Pencerenin önünde oturan, gözlüğünü burnunun ucuna indirmiş yaşlı bir kadın, öfkeyle yerinden kalktı. “Tom! Tom! Polly Teyze, hiçbir yanıt alamadı. Daha da öfkelendi: “Tom diyorum!” “Bu yaramaz acaba nereye gitti?” diye kendi kendine söylendi. “Ah, bir elime geçirirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorum!”   [accordions title=”Tom Sawyer İlk 10 Sayfa :” […]

Atatürk’ün Görüntüleri (Videoları)

Atatürk’ün Görüntüleri (Videoları)

Atatürk‘ün Görüntüleri Aşağıda Ulu Önder Atatürk‘ün farklı zamanlarda çekilmiş video kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtlar, çekildiği zamanın görüntü teknolojisinin çok geride olması nedeniyle oldukça kalitesizdir. Fakat Atatürk’ün kendine güvenen bir devlet adamı olarak duruşundaki asilliği görmemiz için bu netlik sorununun önemi yoktur. Türk‘ün büyük kurtarıcısı, Cumhuriyet‘in kurucusu, tek başına bir Türkiye kadar büyük bir Başbuğ olan […]

Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi)

Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi)

Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi) Barbaros, 1473 tarihinde Midilli Adasında doğdu. Babası Midilli’ye yerleşmiş olan Türk sipahilerinden Eceova’lı Yakup Bey’dir. Yakup Beyin İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adında dört oğlu dünyaya gelmiştir. İshak ile Oruç büyükleri, Hızır ile İlyas da küçükleri idi. Hızır, Barbaros Hayrettin adı ile şöhret bulmuştur. Yakup Bey’in oğulları denizlere açılıp […]

Kurtlar Sofrası (Atilla İlhan) – Roman (Kitap) Özeti

Kurtlar Sofrası (Atilla İlhan) – Roman (Kitap) Özeti

Kurtlar Sofrası  (Atilla İlhan) KİTABIN YAYIM MAKSADI Toplumsal ilişkiler ve sorunlar ışığında ele alınan ilişkiler derinliğine işlemiş 27 MAYIS öncesinde Türkiye’deki, iş çevrelerini, basın ve eğlence endüstrisini, gençlik kesiminin durumunu yansıtmak maksadı ile yayımlanmıştır. KİTABIN ÖZETİ : Toplumsal ilişkiler ve sorunlar ışığında ele alınan bireyler arası ilişkiler, Atilla İLHAN tarafından detaylı bir boyutla incelenerek işlenmiştir. […]

Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)

Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)

Kuyucaklı Yusuf  (Sabahattin Ali) Tanzimattan 1950’lere kadarki Türk romanımızın ana sorununu batılılaşma oluşturuyordu. Yazarlarımız içinde bulunduğu toplumun aynası olmaya çalışmıyor, toplumu sorgulamıyorlardı. Buradan da anlaşılacağı üzere halk, ezilen köylü, işçi sınıfını konu alan eserlere 1950’li yıllardan sonra görebiliyoruz. İşte Kuyucaklı Yusuf bu konuları içine alan onları inceleyen ilk kitap olması dolayısıyla önemlidir. Kuyucaklı Yusuf’ta bir […]

Gün Olur Asra Bedel (Cengiz Aytmatov) – Roman (Kitap) Özeti

Gün Olur Asra Bedel (Cengiz Aytmatov) – Roman (Kitap) Özeti

Gün Olur Asra Bedel  (Cengiz Aytmatov) 1. ROMANIN K0NUSU: II.Dünya Savaşı;ından sonra Kazak bozkırlarında bir tren istasyonunda yaşamaya başlayan Yedigey’inburada tanık olduğu olaylar. 2. ROMANIN ÖZETİ: İnterneti daha hızlı dolaşın. Google Araç Çubuğuyla birlikte Firefox’u da alın Roman kahramanı Yedigey Cangeldin,cepheden döndükten sonra,Kazak bozkırlarında küçük bir aktarma istasyonunda çalışmaya başlar.burada tanık olduğu ve uzak geçmişine […]

Kızıl ile Kara (Stendhal) – Roman (Kitap) Özeti

Kızıl ile Kara (Stendhal) – Roman (Kitap) Özeti

Kızıl ile Kara  (Stendhal) Özet: Romanın kahramanı Julien Sorel, ihtiraslarla dolu bir karakterdir. Mevki kazanma hırsıyla yanıp tutuşan bu gururlu genç, bir keresteci olan babası tarafından hor görülür. Bu, onda devrin aristokratlarına karşı kin beslemesine sebep olur. Bir papazdan din dersleri alan Julien, daha sonra şehrin belediye başkanı Mösyö de Renal’in çocuklarına Latince dersleri vermeye […]

Goriot Baba (Balzac) – Roman (Kitap) Özeti

Goriot Baba (Balzac) – Roman (Kitap) Özeti

Goriot Baba  (Balzac) Özet: Mösyö Goriot, Paris’te bir pansiyonda kalmaktadır. Pansiyondakiler M. Goriot’un kim olduğunu bilmez. Herkes onun hakkında bir şeyler uydurur. M. Goriot’un iki kızı vardır: Delphine ve Anastasie. Arada bir gelip babalarını görürler. Çevredekiler, bu kadınları Goriot Baba’nın metresleri sanırlar. Goriot Baba iş hayatında başarılı olmuş, iyi para kazanmış, eski bir tüccardır. Tüm […]

Madame Bovary (Gustave Flaubert) – Roman (Kitap) Özeti

Madame Bovary (Gustave Flaubert) – Roman (Kitap) Özeti

Madame Bovary  (Gustave Flaubert) Özet: Yeteneksiz, kaba saba bir adam olan Charles Bovary, Rouen civarında bir kasabaya yerleşmiş; orada hastalarından birinin çok güzel kızı olan Emma ile evlenmiştir. Emma, hayalperest bir kadındır. Her dakikası birbirine benzeyen taşra hayatından sıkılmakta, maceralar, eğlenceler, heyecanlar tasarlamaktadır. Mösyö Bovary, karısının eğlenebilmesi için başka bir kasabaya yerleşir. Madame Bovary, orada […]

Anna Kareninna (Tolstoy)

Anna Kareninna (Tolstoy)

Anna Kareninna (Tolstoy) Özet; Anna Karenina, Rus aristokrasisine mensup şık ve güzel bir kadındır. Kibarlığı ve saygıdeğer kişiliği ile çevresinde hayranlık uyandırmaktadır. Kocası, yüksek bir devlet memurudur. Anna Ka-renina’nın monoton bir evlilik hayatı vardır; bütün mutluluğu evinde ve çok sevdiği çocuğunda bulmaktadır. Bir gün, Anna Karenina’ya, ağabeyi ile yengesinin aralarının açıldığı haberi gelir. Anna onları […]

Don Kişot (Cervantes)

Don Kişot (Cervantes)

Don Kişot  (Cervantes) Özet: Don Kişot, İspanya’da bir köy asilzâdesidir. Okuduğu şövalye romanlarının etkisiyle aklını kaçırır. Ortaçağ şövalyeleri gibi ülke ülke dolaşma hevesine kapılır. Bu hevesin nedeni tüm kötülükleri ortadan kaldırmak ve insanları mutlu etmektir. Ele geçireceği adalardan birine de vefalı yol arkadaşı Sancho’yu vali yapacağına söz verir. Don Kişot, atalarından kalma paslı eski zırhları […]

Edebiyat Anıları (Hüseyin Cahit Yalçın) – Roman (Kitap) Özeti

Edebiyat Anıları (Hüseyin Cahit Yalçın) – Roman (Kitap) Özeti

Edebiyat Anıları  (Hüseyin Cahit Yalçın) KİTABIN ADI : Edebiyat Anıları KİTABIN YAZARI : Hüseyin Cahit YALÇIN YAYINEVİ VE ADRESİ : T. İş Bankası Kültür Yayınları BASIM TARİHİ : 1999 KİTABIN YAYIM MAKSADI : Otobiyografi KİTABIN ÖZETİ Hüseyin Cahit Yalçın, 1874′ te Balıkesir ’de doğdu. “Edebiyat Anıları” Hüseyin Cahit Yalçın ’ın 60 yaşındayken kaleme aldığı, kendi […]

Yeşil Gece (Reşat Nuri Güntekin) – Roman (Kitap) Özeti

Yeşil Gece (Reşat Nuri Güntekin) – Roman (Kitap) Özeti

Yeşil Gece  (Reşat Nuri Güntekin) KİTABIN ADI : YEŞİL GECE KİTABIN YAZARI : Reşat Nuri Güntekin KİTABIN YAYIN EVİ : İNKILAP KİTABEVİ Bağcılar / İSTANBUL BASIM YILI : 2001 KİTABIN KONUSU :Toplumsal yönü ağır basan bu romanda, medresede yetişen, ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege Bölgesi’ ndeki bir kasabada , gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle […]

Eski Hastalık (Reşat Nuri Güntekin) – Roman (Kitap) Özeti

Eski Hastalık (Reşat Nuri Güntekin) – Roman (Kitap) Özeti

Eski Hastalık  (Reşat Nuri Güntekin) KİTABIN ADI :  Eski Hastalık KİTABIN YAZARI : Reşat Nuri Güntekin KİTABIN YAYIN EVİ :  İnkılâp Kitapevi BASIM YILI :  1996 KİTABIN KONUSU Farklı kültürler çerçevesinde yetişmiş iki insanın hayatlarını birleştirmeleri sonucunda meydana gelen mutsuz bir evlilik; aşk, tutku, sadakat ve vefa kavramları çevresinde dönen olaylar kitabın konusunu teşkil etmektedir. KİTABIN […]

Çanlar Kimin İçin Çalıyor (Ernest Hemingway) – Roman (Kitap) Özeti

Çanlar Kimin İçin Çalıyor (Ernest Hemingway) – Roman (Kitap) Özeti

Çanlar Kimin İçin Çalıyor  (Ernest Hemingway) KİTABIN ADI :  Çanlar Kimin İçin Çalıyor KİTABIN YAZARI :  Ernest HEMINGWAY YAYINEVİ VE ADRESİ :  Varlık Yayınları Ankara Caddesi / İSTANBUL BASIM TARİHİ :  Mayıs 1996 KİTABIN YAYIM MAKSADI Nobel Ödülü Kazanmış Olan Amerikalı Dev Romancı Ernest Hemingway ‘İn İspanyol İç Savaşını Konu Olarak Ele Alan Romanıdır. KİTABIN ÖZETİ Roberto Jordan; sarı […]

Vadideki Zambak (Honore De Balzac) – Roman (Kitap) Özeti

Vadideki Zambak (Honore De Balzac) – Roman (Kitap) Özeti

Vadideki Zambak  (Honore De Balzac) Kitabın Adı : Vadideki Zambak Kitabın Yazarı : Honore de Balzac KİTABIN ÖZETİ Aristokrat bir ailenin küçük oğLu Felix de Vandennesse, ailesinin sıcak sevgisinden ,ilgisinden yoksun, otoriter bir ortamda yetişmiş çalışkan bir çocuktur.Restauration devrinin yakLaştığı sırada Felix’i babası Tours’a çağırır.Felix, babasının davetine hemen itaat eder.Tours’a gittikten sonra bir gün bir […]

Da Vincinin Şifresi (Dan Brown) – Roman (Kitap) Özeti

Da Vincinin Şifresi (Dan Brown) – Roman (Kitap) Özeti

Da Vincinin Şifresi  (Dan Brown) Kitabın adı : Da Vincinin Şifresi Kitabın Yazarı : Dan Brown Kitabın konu ettiği sırrın Hıristiyanlığın temelinden sarsacak bir sır olduğu üzerinde duruluyor. Ama sır hakkında kesin bir görüş yok. Sadece Kutsal Kase’den bahsediyorlar ve bunun gerçekten bir kase olup olmadığından da şüpheliler. Bu bir belge de olabilir diye düşünmekteler. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)