Fonksiyonlarla Limit ve Süreklilik

LYS Hazırlık Matematik 1 ( Fonksiyonlarla Limit ve Süreklilik Konu Testi – 2 )

LYS Hazırlık Matematik 1 ( Fonksiyonlarla Limit ve Süreklilik Konu Testi – 2 )

Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

LYS Hazırlık Matematik 1 ( Fonksiyonlarla Limit ve Süreklilik Konu Testi – 1 )

LYS Hazırlık Matematik 1 ( Fonksiyonlarla Limit ve Süreklilik Konu Testi – 1 )

Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Fonksiyonların Sürekliliği

Fonksiyonların Sürekliliği

= f(a) ise f(x) fonksiyonu x = a noktasında süreklidir denir. Bir f(x) fonksiyonunun x = a noktasında sürekli olması için a) f(x) fonksiyonu x = a noktasında tanımlı olmalıdır. Yani f(a) olması gerekir. b) f(x) fonksiyonunun x = a noktasında sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit olmalıdır. Yani olması gerekir. c) f(x) fonksiyonunun x […]

5. 1 ∞ Belirsizliği

5. 1 ∞ Belirsizliği

Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

4. 0 .∞ Belirsizliği

4. 0 .∞ Belirsizliği

belirsizliklerinden herhangi birine dönüştürülür. ifadesinin değeri kaçtır? A) 12 B)6 C)4 D)3 E)2 ifadesinin değeri kaçtır? Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

∞-∞ Belirsizliği

∞-∞ Belirsizliği

belirsizliklerinden herhangi birbirine dönüştürülür. a > 0 olmak üzere, ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A)1 B)4 C)5 D)9 E)∞ Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Belirsizliği

Belirsizliği

ifadesinin değeri kaçtır? A) –2 B) –1 C)0 D)1 E) 2 ifadesinin değeri kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 ifadesinin değeri kaçtır? A) – 6 B)– 3 C)–1 D) 1 E) 3 ifadesinin değeri kaçtır? A) –1 B) – 2 C)– 3 D) – 4 E) – 5 Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu […]

Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

ifadesinin değeri kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)2 E)3 ifadesinin değeri kaçtır? A) –2 B) –4 C) –6 D) –8 E) –10 ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) tanu C) sin2u D) cosu E) sinu Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Belirsizliği

Belirsizliği

Belirsizliği ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Limitte Belirsizlik Durumları

Limitte Belirsizlik Durumları

gibi belirsizlik durumuyla karşılaşılabilir. Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Fonksiyonların Limiti ile İlgili Teoremler

Fonksiyonların Limiti ile İlgili Teoremler

ifadesinin değeri kaçtır? A) – 9 B)– 6 C) – 2 D) 3 E) 6 ifadesinin değeri kaçtır? A) –12 B) –10 C) –8 D) –6 E) –4 Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Tam Değer Fonksiyonun Limiti

Tam Değer Fonksiyonun Limiti

olmak üzere, Tam değerin içini tamsayı yapan değer kritik noktadır. Yani dir. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır.   Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

İşaret (Sgn) Fonksiyonunun Limiti

İşaret (Sgn) Fonksiyonunun Limiti

Signum (sgn) un içini sıfır yapan değer kritik noktadır. Yani f(a) = 0 dır. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır. olmak üzere, f(x) = x – 1 + sgn(x – 4) fonksiyonunun x = 1 ve x = 4 noktalarındaki limitlerini bulunuz. Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine […]

Mutlak Değer Fonksiyonunun Limiti

Mutlak Değer Fonksiyonunun Limiti

mutlak değerin içini sıfır yapan değer kritik noktadır. Yani f(a) = 0 dır. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır. Kritik nokta dışında limit sorulursa Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Parçalı Fonksiyonların Limiti

Parçalı Fonksiyonların Limiti

fonksiyonu verilsin. f(x) fonksiyonunun kritik noktası x = a noktasıdır. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır. Kritik nokta dışında limit sorulursa limitin sorulduğu noktada fonksiyon belirlenir ve o noktayı belirlediğimiz fonksiyonda yerine yazarak fonksiyonun o noktasındaki limiti bulunur. Matematik 2 LYS Konu Anlatımı ve Konu Testine Geri Dön

Fonksiyonlarda Limit

Fonksiyonlarda Limit

Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre, x = 2,4 için y = 5,4 x = 2,2 için y = 5,2 grafikte x = 2 noktasının sağından x azalan değerlerle yaklaştıkça y değerlerinin y = 5 noktasına yaklaştığı görülür. Böylece f(x) fonksiyonunun x = 2 noktasındaki sağdan limiti 5 tir denir. x = 1,6 için […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)